Ceník

Ceník zájmových kroužků a sportovních oborů na školní rok 2019/2020

Bezhotovostní platbu lze realizovat:

a) složenkou – každé dítě ji obdrží na výuce od lektora, v případě tohoto způsobu platby doplňte na složence údaje Vašeho syna-dcery takto:
Zpráva pro příjemce: vepište jméno dítěte (povinné: pro správnou identifikaci Vaší platby!)
Variabilní symbol: vepište příslušné dvojčíslí Vámi vybraného kroužku /viz níže/, v případě více kroužků pokračujete připsáním dalšího dvojčíslí druhého (příp.třetího) kroužku.

b) převodem z Vašeho účtu na účet č. 130016 – 2000691349/0800 a dále:
do Zprávy pro příjemce: vepište jméno dítěte (povinné: pro správnou identifikaci Vaší platby!)
Variabilní symbol: doplňte příslušné dvojčíslí Vámi vybraného kroužku /viz níže/, v případě více kroužků pokračujte připsáním dalšího dvojčíslí druhého (příp.třetího) kroužku

Značení dvojčíslí kroužků pro účely Variabilního symbolu:

 • Flétna: 02
 • Gymnastika: 03
 • English Fun-Angličtina pro předškoláky: 04
 • Saxofon: 05
 • Boomwhackers: 06
 • Judo: 07
 • Klavír: 08
 • Kytara + Ukulele + Baskytara + Kontrabas: 09
 • Kreativní kroužek pro předškoláky-Tvořínek: 10
 • Výtvarná tvorba+Uměleckořemeslné techniky: 11
 • Kondiční/Fit cvičení+Jóga+ Aikidó: 12

 

Placení 1 kroužku

Judo(1x týdně), Flétna, Klavír, Kytara, Saxofon, Ukulele, Kontrabas, Baskytara, English Fun-Angličtina pro předškoláky 1980,- Kč/pol.
Boomwhackers, Kreativní tvorba pro předškoláky-Tvořínek, Výtvarná tvorba + Uměleckořemeslné techniky 1780,-Kč/pol.
Gymnastika(90 minut), Judo (2x týdně) 2280,-Kč/pol.
Kondiční/Fit cvičení, Jóga, Aikidó – vše 10ks kuponů  890,-Kč/pol.

 

Placení 2 kroužků téhož žáka (nebo sourozenci v 1 kroužku)

1.kroužek 1980,-Kč/pol.
2.kroužek (nebo sourozenec na shodném kroužku) 1860,-Kč/pol.

 

Placení 3 kroužků téhož žáka

1.kroužek 1980,-Kč/pol.
2.kroužek 1860,-Kč/pol.
3.kroužek (3/4 z plné ceny) 1485,-Kč/pol.

 

Placení 4 kroužků téhož žáka

1.kroužek 1980,-Kč/pol.
2.kroužek 1860,-Kč/pol.
3.kroužek 1485,-Kč/pol.
4.kroužek (2/3 z plné ceny) 1320,-Kč/pol.
 

Příklad provedení platby:

 • Jan Novák: JUDO 2x týdně + Flétna + Kreativní kroužek-Tvořínek:
 • Zpráva pro příjemce: Jan Novák
 • Variabilní symbol: 070210 (viz výše Značení dvojčíslí kroužků)
 • celkem k platbě: 5475,-Kč
 • vypočteno: 2280,- + 1860,-(1980,-Kč  mínus 120,-Kč jako sleva na druhý kroužek u téhož dítěte) + 1335,-(1780,- Kč mínus 445,-Kč jako 1/4 sleva na třetí kroužek u téhož dítěte) = 5475,-Kč

Poznámky a upozornění:

Výuková lekce oborů: Flétna, Klavír, Kytara, Ukulele, Saxofon, Baskytara, Kontrabas, Kreativní kroužek pro předškoláky-Tvořínek, English Fun-Angličtina pro předškoláky trvá 40minut

Výuka Výtvarné tvorby+Uměleckořemeslné techniky, Gymnastiky činí 90minut

Tréninková lekce Judo 1x týdně činí 60minut, Judo 2x týdně činí 120minut 

1. V případě slevy za návštěvu více kroužků se sleva uplatňuje u kroužku s nejnižší cenou.
2. Doklad o zaplacení uschovejte. 

 

Zveřejněno autorem .