Chystáme se do školy

/kroužek není ve 2.pololetí škol.roku 2018/19 otevřen vzhledem k nenaplněnosti/

Podnětný a přirozeně zábavný kroužek pro předškoláky a pro děti s odkladem školní docházky. Naším společným cílem je upevnění základních dovedností, které jsou od tebe, jakožto od budoucího školáka, očekávány. Budeme procvičovat hrubou a jemnou motoriku, rozvoj představivosti a myšlení, budeme cvičit grafomotoriku a procvičovat různé grafomotorické prvky, zvládneme také hygienu psaní. Můžeš se těšit na procvičování pravolevé orientace – jak v prostoru, tak na papíře. Neopomineme ani řeč a komunikační dovednosti či poznatky o okolním světě. Nemusíš se však ničeho bát, vše budeme procvičovat pomocí her, soutěží a dalších zábavných aktivit.

Odborná lektorka

Mgr. Kateřina Bradová
tel.: 776 667 930
e-mail: bradovakatka@seznam.cz

Zajímá Vás více informací o lektorce?

Zveřejněno autorem .