Flétna

Zobcová flétna je vhodný nástroj pro elementární nástrojový výcvik. Hra na flétnu je krásným koníčkem a je vhodná pro děti již od 5 let. Učí se dovednosti zakrývání dírek, správného dýchání a frázování.. Vyžaduje jemnou motoriku prstů, při hře je důležité správně dýchat – právě proto je vhodná k hudebnímu rozvoji již u tak malých dětí, které tyto dvě stránky věci – dech a pohyb prstů koordinují. Vyžaduje trpělivost a cvik; tedy kdo chce a baví ho to, může mít se zobcovou flétnou krásné hudební zážitky po celý život! Ve výuce je kladen důraz na správnou techniku hmatů, dechu, pochopení skladby. Lekce jsou vedeny zcela podle dispozic žáka. K výuce flétny je zajištěna korepetice a v průběhu školního roku žáci vystoupí s nastudovanými skladbami i na veřejnosti v rámci koncertů a soutěží.

Vedle sólového hraní je možné věnovat se také komorní hře, která je pro žáky zábavná a inspirující a učí je vzájemné spolupráci.

Odborný lektor

Mgr. Markéta Tylšarová
tel.: 733 199 285
e-mail: marketa.tylsarova@seznam.cz

Yarda Vacík, DiS
tel.: 777 026 285
e-mail: yarda.vacik@gmail.com

 

Veronika Dražková

tel.: 792 302 874

e-mail: veronika.drazkova@seznam.cz

 

 

Zajímá Vás více informací o lektorech?

Zveřejněno autorem .