Kytara

Na hodinách výuky hry na kytaru lektor přistupuje ke každému jednotlivému žáku individuálně, neboť za nejdůležitější považuje především zájemce o hru na kytaru nadchnout..důležité je uvědomit si jeho individualitu – některý žák potřebuje poměrně pevně vedenou spolupráci lektor-žák na hodině, jiný postupuje vpřed ve výuce při poměrně volném a inspirativním, nicméně důsledném pojetí hudební výuky. Mezi těmito polohami je škála, v jejímž prostoru se nacházejí povahy žáků a cílem je tyto originální body správně uchopit. Existuje nepřeberné množství skladeb od melodií pro jeden prst až po skladby na úrovni koncertní. Předpokladem dobré úrovně hry na kytaru je také určitá úroveň znalostí z hudební teorie, s níž je žák při výuce vhodnou formou seznamován.

Výuka na hudební nástroj  má i v obecné rovině pro dítě tyto pozitivní momenty:

Učením se na nástroj dítě rozvíjí svou jemnou motoriku-velmi podstatné pro kterýkoli vzdělávací proces, ale též pro rozvoj hudebního cítění a dětské fantazie.

Lektor tak dopomáhá dítěti zvýšit svoji soustředěnost  spolu s nastavením jeho vnitřní discipliny. To platí dvojnásob pro děti hyperaktivní či děti s poruchou učení .

Lektor respektuje přání žáka i jeho zvolený cíl: ať již je jím

zvládnutí kvalitních základů klasické hry na kytaru či hra na velmi dobré
úrovni pouze pro své potěšení a zábavu.

Za dlouhodobé cíle je považováno zvládnutí repertoáru na koncertní výstup
(celý souhrn znalostí uvedený v praxi mimo třídu)+ získání základních
znalostí hudební teorie. Za perspektivní cíl -zlepšení soustředěnosti žáka
a vytvoření si vnitřní disciplíny (na začátku hodiny si žák naladí svůj
nástroj, rozehraje se, vlastní výuka..). Z vlastní praxe lektor ví, že k
dosažení ještě lepších výsledků ve hře je někdy dobré vytvořit skupinku
žáků -důvod je prostý: vzájemná motivace dětí. Samozřejmě práce se
skupinkou je těžší  vzhledem k  odlišným vlastnostem žáků a dále i vzhledem
k rozdílnému věku, což vyžaduje individuální přístup i v malém týmu,
nicméně přínos pro všechny zúčastněné je mnohdy překvapivý.  

 

Odborný lektor

Peter Pavlík

tel: 602 332 142
e-mail: peter.pavlik@seznam.cz
 

Zajímá Vás více informací o lektorech?

Zveřejněno autorem .