Povídálek

/kroužek není ve 2.pololetí škol.roku 2018/19 otevřen vzhledem k nenaplněnosti/

Vzdělávací kroužek pro děti od 3-7 let. Společně s dětmi, které mají poruchu výslovnosti zde formou her, básniček a říkadel procvičujeme správné dýchání, artikulační cvičení, vyvozujeme hlásky, zdokonalujeme zrakovou a sluchovou percepci a v neposlední řadě rozvíjíme hrubou a jemnou motoriku. Povídálek je otevřený všem dětem, které mají s mluvením jakýkoliv problém. Pokud tedy hlásky vyslovuješ chybně, špatně se ti některá písmenka říkají  či pokud mluvíš rychleji než bys chtěl nebo se naopak stydíš s ostatními mluvit, určitě se k nám přidej. V Povídálkovi  najdeš  spoustu nových kamarádů a osvojíš si zábavnou formou podnětná cvičení .    

Odborná lektorka

Mgr. Kateřina Bradová
tel.: 776 667 930
e-mail: bradovakatka@seznam.cz

Zajímá Vás více informací o lektorce?

Zveřejněno autorem .