Lektoři

Eliška FroňkováDSC00300

trenérka Gymnastiky a Gymnastické přípravky

Vzdělání: studium fyzioterapie na 3.lékařské fakultě UK v Praze, ukončeno v r.2000. Aktuálně pokračující magisterské studium návazného oboru.

Instruktorka aerobiku II.třídy od r.1996 a držitelka licence trenérky III.třídy v gymnastice. Zaměřuji se zejména na zdravotně prospěšný typ cvičení, v Klubu JUNIOR působím od r.2004 s tříletou přestávkou z důvodu pobytu v Londýně.

Vedu tréninky Gymnastiky a Gymnastické přípravky. Současně 2x týdně zdravotní cvičení pro seniory a kondiční tréninkové lekce pro všechny od 50 let výše, vedu Akademii seniorů s přednáškami o zdravém životním stylu a vzdělávací semináře.

eliska.fronek(ZAVINÁČ)email.cz
tel.: 776 018 191

Martin Vondroušsw602 172

JUDO, licencovaný trenér II.třídy, zkušební komisař III.třídy, držitel 1.DAN

Judu se věnuji od svých 10 let. Mým prvním klubem byl tehdy oddíl judo pod Rudou hvězdou v Hradci Králové. Následně se název klubu měnil, ale výborní trenéři zůstavali. Měl jsem štěstí, že jsem trénoval pod takovými osobnostmi českého juda jako byl pan René Srdínko, Pavel Petřikov, nebo Pavel Pažout a další. Zde jsem nasbíral i mnoho zkušeností a úspěchů z republikových i mezistátních soutěží. Další kapitolou bylo moje působení v univerzitním klubu Západočeské univerzity v Plzni. Trénování a zejména trénování dětí se věnuji od roku 2000, kdy jsme v Plzni začínali s tzv. Baby Judem.

martin(ZAVINÁČ)judodragons.cz
tel.: 739 323 613

Oldřich Ježek

JUDO, licencovaný trenér II.třídy, zkušební komisař III.třídy, držitel1.DAN.

Judu jsem se začal věnovat na Vysoké škole. Během studia jsem jezdil na pravidelná soustředění a mimo trénování na fakultě jsem navštěvoval ještě tréninky JUDOCLUB Plzeň. Po studiu po roční pauze jsem začal opět trénovat v JUDO BULDOGS a po roce jsem se již angažoval jako trenér v Klubu JUNIOR. Na prvních trénincích v roce 2003 stálo na nástupu kolem 10 judistů, v současné době se nám naší základnu daří držet vysoko nad 60 judistů i judistek. Za naše úspěchy v Klubu JUNIOR považuji velkou členskou základnu a mnoho medailí, které získali naši svěřenci na závodech v České republice i v zahraničí. Mimo juda se zabývám ještě speciálním cvičením PILATES.

olin(ZAVINÁČ)judodragons.cz

 

tel.:731 533 399

 

Irena Tylšarovátylsarova-irena

lektorka Klavíru a hudební teorie

Irena Tylšarová se narodila 6.5.1964 v České Lípě.Klavír studovala na LŠU v Mimoni,na Konzervatoři v Teplicích a v Praze.Během studií se věnovala komorní hře a hře na cembalo.Během několikaleté praxe se kromě učení na klavír věnovala klavírní korepetici na ZUŠ v Praze a výuce hudební teorie.

renilyt(ZAVINÁČ)seznam.cz
tel.: 732 210 160

Terezie Málkovámalkova-terezie

lektorka výtvarného oboru a hry na klavír

Umění je definicí času a prostoru kolem nás. Týká se každého a mým přáním a potěšením je v těch nejmenších rozvíjet lásku a cit k němu.

Absolvovala jsem magisterský program na fakultě umění a designu, bakalářský na pedagogické fakultě v oboru hudební výchova a společenské vědy, SOŠPg specializací v hudbě, ZUŠ Chotěboř obor klavír.

Od útlého věku jsem zvídavě navštěvovala všemožné umělecké obory od dramatické a výtvarné výchovy, keramiky, sboru, sólového zpěvu, klavíru, tance či základů hudební skladby, které mě nakonec dovedly ke studiu umění. Mou základní tezí je, že všechny umělecké obory se vzájemně prolínají a utváří pro život důležitou synestezii.

Tereziemalkova(ZAVINÁČ)gmail.com
tel.: 777 861 116

Michal Hájek aikido2

lektor Aikidó

Aikidó se věnuji od r. 1996, kdy jsem začal navštěvovat jeden z tehdejších vedoucích oddílů v Praze. Zde jsem také později několik let působil jako instruktor. Během následujících let jsem využil hojných možností seznámit se s nejrůznějšími učiteli a styly aikido na stážích jak v České republice, tak ve Švýcarsku nebo v sousedním Německu. K nim během let přibylo i Holandsko, Dánsko, Belgie, Velká Británíe, Švédsko či Chorvatsko. 
Dalším důležitým krokem na mé cestě byl roční pobyt v Japonsku. Zde jsem teprve mohl poznat kulturu a tradice lidí, mezi kterými se aikidó zrodilo. Díky této zkušenosti jsem pochopil, že aikidó je opravdová životní cesta a jako každé umění je i aikidó velikým přínosem pro všechny lidi.

hajek1(ZAVINÁČ)karlov.mff.cuni.cz

marketa_tyl

 

Markéta Tylšarová

lektorka flétny

Narodila jsem se v Praze. Na Pražské konzervatoři jsem vystudovala obor Příčná flétna, během studií jsem se věnovala také komorní hře v dechových souborech, např. v dechovém kvintetu. Nyní studuji obory Hudební výchova a Sbormistrovství na Pedagogické fakultě. V průběhu studií jsem vyučovala ve dvou pražských ZUŠ (hru na zobcovou a příčnou flétnu, a také hru na klavír či keyboard), dále jsem v DDM dříve vedla kroužek zobcová flétna a nyní vedu kroužek zpěvu. Mezi mé záliby patří sport, četba a aktivity propojené s hudbou.


marketa.tylsarova(ZAVINÁČ)seznam.cz
tel. číslo: 733 199 285

 

Yaroslav Vacíkvacik-yarda2

 

lektor oborů Saxofon, Klarinet, Flétna, Klavír

Absolvent Konzervatoře a VOŠ Jaroslava Ježka v Praze v oboru hra na saxofon, ze třídy Jiřího Kuliševa, Pavla Pivarčiho a Ivana Myslikovjana.

Své bohaté zkušenosti čerpal z tanečních orchestrů či jazzových kvarteta, klasické hudby, hry v symfonických orchestrech, bigbandového hraní až po sólové projekty. Spolupracoval s orchestry Funk AllStars, Saxofonové kvarteto Konzervatoře a VOŠ J. Ježka, Big Chess Band Václava Kozla, LabBand Bohuslava Volfa, či sólové koncerty s Ivanem Myslikovjanem a dalšími. Od roku 2011 se věnuje pedagogické činnosti a orchestrální souhře v ZUŠ, dále motivuje děti, komponuje, aranžuje a působí i jako člen orchestru.

Vedle profesní dráhy saxofonisty, učitele hudby a autora se věnuje vzdělávacím programům jazykovým i integračním, včetně zájmu o sport, přírodu i cestování.

yarda.vacik(ZAVINÁČ)gmail.com
tel.: 777 026 285

 

Peter PavlíkPETER_PAVLÍK

lektor oborů Kytara, Baskytara, Ukulele, Kontrabas, Boomwhackers

Aktivní hudebník, lektor, skladatel, textař, zpěvák. Byl členem významných českých skupin jako YoYo Band, Ivan Hlas, Švihadlo a jiných. Spolupracuje s Varhanem Orchestrovičem a Dani Robinsonem. Hrál na baskytaru i v mnoha muzikálech – Cats, Pěna dní, West Side Story, Mamma Mia. Sbíral zkušenosti na zaoceánské lodi v divadelním orchestru. Vydává autorskou písničkovou desku.

peter.pavlik(ZAVINÁČ)seznam.cz
tel: 602 332 142

Rozálie Palovovározalie

lektorka klavíru

Hudba mě zajímala již od raného dětství, kdy jsem v pěti letech začala hrát na klavír. V pozdějších letech jsem se věnovala i hře na a zobcovou flétnu, housle a violoncello, ale studium na vysoké škole mě opět přivedlo ke klavíru.

V roce 2014 jsem začala studovat obor Anglický jazyk a Hudební výchova na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy, a od té doby se plně věnuji učení. V současné době učím zejména v pražských mezinárodních školách zahraniční studenty všech věkových kategorií – práce s dospělými mě totiž naplňuje stejně tak, jako práce s dětmi.

Ve hře na klavír je podle mě nejdůležitější pevná vůle a chuť učit se a zlepšovat, s těmito faktory jsou hodiny o mnoho hodnotnější a zábavnější. Proto se snažím, aby si studenti hodiny se mnou hlavně užívali a čerpali z nich pozitivní energii, protože o tom si, myslím, hudba je.

rozalie.palovova(ZAVINÁČ)gmail.com
tel.: 773 570 675

Renáta ChrenováIMG_20170729_101013_071

Jóga

Jsem kvalifikovaná lektorka jógy. Výuce se věnuji několik let, nicméně má vlastní cesta praktikování Jógy má podstatně delší trvání. Vedle jógy praktikuji  také vipassanové meditace, které učí citlivosti a všímavosti k přítomnému okamžiku.

Ve svých lekcích kladu důraz na propojení pohybu s dechem – lekce volím obvykle dynamické a tvořené v tradičním duchu – ásány, pranajáma, relaxace.. Mým záměrem je předávat radost z pohybu a schopnost být pozorovatelem toho, co se (nejen) na jogové podložce odehrává.

r.chrenova(ZAVINÁČ)gmail.com
tel.: 736 218 393

 

Alena Stolínová                                                                  20170324_171516

lektorka klavíru

Na klavír hraji od svých čtyř let dodnes a během  studií na 2. lékařské fakultě UK se též věnuji soukromé výuce klavírní hry především těch dětí, kterým ne zcela vyhovuje klasický formát výuky v hudebních školách. Ve svých hodinách se soustředím na individuální potřeby žáka a ikdyž kladu velký důraz na vytvoření správných návyků při hře, snažím se tyto prvky do výuky zakomponovat nenásilnou a spíše zábavnou formou. Těším se na společné objevování lásky k hudbě!

Stolinova.a (ZAVINÁČ)gmail.com

tel.: 721 015 053

 

Marie Havránková                                                                  

lektorka Kreativní tvorby

Od dětství jsem měla možnost se rozvíjet v nejrůznějších kroužcích. Hudební a taneční zkušenosti jsem též získávala na Mezinárodní letní škole staré hudby a jako houslistka v cimbálové muzice Kyčera. Během studia na gymnáziu jsem vedla hudební soubor staré hudby.

Kromě magisterského studia na Přírodovědecké fakultě UK jsem vystudovala i Arteterapii na UPOL, dále Waldorfské semináře Helene Brinkel v USA a základní Montessori bloky. Jsem držitelem certifikátu CAE.V zážitkové pedagogice jsem se zdokonalovala v kurzech hnutí Brontosaurus.

V Klubu Junior jsem v letech 2002-2011 působila jako lektorka jazyků, výtvarné tvorby a kreativních kroužků pro děti i dospělé. Dále jsem působila jako učitelka a lektorka keramiky, ekologické výchovy, výtvarných, hudebních a tanečních kroužků v Centru občanské inspirace a tvořivosti, ZŠ Legerova, bilingvních mateřských školách Sunny Canadian, English Wonderland a mateřských centrech. Organizovala jsem výtvarné a uměleckořemeslné dílny pro Stacionář České společnosti pro neslyšící a arteterapeutické a ergoterapeutické dílny v Domově důchodců hl. m. Prahy. Vyučovala jsem angličtinu v jazykových školách (design experimentálního dopoledního programu pro předškoláky) i ve firmách. 2011-2012 jsem absolvovala dobrovolnickou stáž jako lektor v  Hoston Museum of Natural Science a od roku 2012 pracovala jako hlavní učitelka Kindergarten a garant lektor Uměleckých řemesel ve Waldorfské škole v Houston Texas v USA. Lektorovala jsem uměleckořemeslné techniky a výrobu hraček pro dospělé, organizovala Central Houston Knitting Circle a byla aktivním členem Houston Free Forest School a Peaceful Parenting Homeschool Co-op.

 

mar.havr (ZAVINÁČ) gmail.com

tel.: 721 250 162

 

Veronika Dražková