Napsali o nás

Více než stohlasý libušsko-písnický sbor

Několik set obyvatel Libuše a Písnice se sešlo 9.prosince 2002 v nedaleké Jesenici. V podvečer tam v sále Společenského centra probíhala vystoupení dětí z kroužků Klubu JUNIOR naší městské části. Něco takového asi většina rodičů v publiku nezažila. Vystoupení dětí i lektorů byla perfektně nacvičená a zároveň přirozená, program tak dynamický, že celou hodinu a půl nenudil. Přes 110 dětí ukázalo, co se naučily pod vedením lektorů. Ti působili nejen kvalifikovaně, ale také lidsky důvěryhodně. Pokud byl v publiku někdo z rodičů dětí, které do Klubu na nic nechodí, asi litoval. Na pódiu vystoupily děti z kroužků divadelního, anglického, výtvarného, aerobiku, flétny, klavíru, kytary, juda a míčových her a na závěr sbor s dokonalým představením ve stylu filmových Rebelů.. Kulisou jim byl text vánoční písně Narodil se Kristus Pán ztvárněný kroužkem výtvarníků. Nebylo to samoúčelné – na závěr se pod strhující taktovkou sbormistryně Jiřiny Králové sálem rozezněl sborový jednohlas všech dětí, které ten večer vystoupily, přidali se i dospělí. Iniciátorkou a organizátorkou večera byla vedoucí Klubu JUNIOR ing.Lenka Koudelková, která odpovídá na následující otázky:

 

Proč jste zvolila tuto podobu vystoupení ?

"Děti v kroužcích pokročily, krásně se rozvíjejí. Přála jsem si, aby se mohly prezentovat všechny, nejen hudebníci a výtvarníci jako dosud. Jestliže se představuje deset oborů, musí to mít spád, aby se všem dostala stejná pozornost. K tomu je třeba dobrý sál se zázemím."

Kolik úsilí a času znamenala příprava?

"Sál se zamlouval v polovině června a od té doby se lektoři připravovali. Byli trpěliví, přizpůsobiví i nápadití. Zároveň jsou to lidé slušní, k sobě vzájemně kolegiální a rozumějí svému oboru. Že představení dopadlo tak dobře je výsledek dvouapůlletého domáckého soužití v Klubu JUNIOR. Lektoři se vzájemně znají, jsou sehraní."

Že lektoři působí seriózně asi mnohé diváky během večera napadlo. Jak jste je pro Klub JUNIOR získala?

"Hledala jsem je od začátku února 2000, kdy se o zřízení Klubu rozhodovalo. V květnu a červnu jsem absolvovala pohovory s celkem 96 přihlášenými. Před prázdninami se vybraných 12 lektorů představilo rodičům, kteří projevili o kroužky zájem. Lektoři pocítili závazek, rodiče získali důvěru. Přihlašovali děti předběžně už před prázdninami. V září pak dětí ještě nečekaně přibylo. Dnes je jich 132."

Když děti potkáváte na ulici, zdravíte je jménem. Znáte je všechny?

"Znám je i jejich maminky a někdy i další příslušníky rodin. Chodím se dívat, jak s dětmi lektoři pracují. Na generální zkoušce na představení se to vyplatilo. Když byly děti rozrušené nebo neposedné, stačilo je oslovit jménem a uklidnily se."

Bezpečí domáckého prostředí rodiče zvlášť ocení, když jsme se dověděli, že i v Libuši a Písnici jsou skupinky a místa, kde se berou drogy

"Ano. Klub JUNIOR bývá zdarma otevřen o výtvarných, novinářských a divadelních sobotách i pro všechny ostatní děti, které nechodí na kroužky pravidelně. Kdokoli může přijít, lektoři dětem poskytnou kvalitní zábavu a rodičům jistotu bezpečného pobytu."

Co chystáte nového?

"Chtěla bych klub ještě více otevřít. Na některá sobotní odpoledne počítám s rehabilitačním cvičením na páteř pro děti i dospělé, dále bych chtěla nechat rodiče poznat práci logopeda, dát jim možnost poradit se či si jen popovídat. Přijít bude moci kdokoli. Mým největším přáním – zatím jen v myšlenkách – je, aby se uskutečnila sobotní odpoledne s arteterapií. Zde je totiž nesmírně důležité zajistit jako lektora skutečného odborníka-terapeuta, neboť jen osobnost dovedná v komunikaci s dětmi bude opravdovou oporou a zároveň prevencí v oblasti drog. Základem činnosti Klubu JUNIOR ale zůstávají pravidelné kroužky, těm bych ráda zajistila více veřejných prezentací."

Spolupracujete s jinými organizacemi v obci?

"Spolupracujeme se sdružením leteckých modelářů Křížem krážem, rádi připravujeme pro Senior klub hudební odpoledne."

 

Hana Kolářová

 

Zveřejněno autorem .