Aktuální nabídka nového kroužku: Kreativní tvorba od nejmladšího věku!

Umělecká řemesla i poznávání klasických výtvarných technik (prostorová tvorba, malba, kresba, grafika).

Umělecká řemesla dávají možnost vytvořit něco hmatatelného vlastníma rukama, speciální a neopakovatelný originál, pocit soběstačnosti a propojení s celou historií lidí, jejichž přežití či komfort záviselo kolikrát na výsledcích úsilí vlastních rukou, vytrvalosti, tvořivosti a síle vůle. Při výuce uměleckých řemesel mají mladší i starší studenti příležitost aplikovat (či objevovat) v praxi poznatky zdánlivě nudných a suchých oborů, jakými jsou aritmetika, algebra a geometrie, stejně jako principy estetiky.

Odborná lektorka:

Mgr. Marie Havránková, tel.: 721 250 162, email: mar.havr@gmail.com

K magisterskému studiu na Přírodovědecké fakultě UK  vystudovala Arteterapii na UPOL, dále Waldorfské semináře Helene Brinkel v USA a základní Montessori bloky. Je držitelkou certifikátu CAE.V zážitkové pedagogice se zdokonalovala v kurzech hnutí Brontosaurus. V letech 2002-2011 působila v Klubu Junior jako lektorka jazyků, výtvarné tvorby a kreativních kroužků pro děti i dospělé. Dále působila jako učitelka a lektorka keramiky, ekologické výchovy, výtvarných, hudebních a tanečních kroužků v Centru občanské inspirace a tvořivosti, na ZŠ Legerova, bilingvních mateřských školách Sunny Canadian, English Wonderland a mateřských centrech. Organizovala výtvarné a uměleckořemeslné dílny pro Stacionář České společnosti pro neslyšící a arteterapeutické a ergoterapeutické dílny v Seniorských domovech hl. m. Prahy. Vyučovala angličtinu v jazykových školách (design experimentálního dopoledního programu pro předškoláky) i v soukromých firmách. V období 2011 – 2012 absolvovala dobrovolnickou stáž jako lektor v Houston Museum of Natural Science a od roku 2012 pracovala jako hlavní učitelka Kindergarten a garant lektor Uměleckých řemesel ve Waldorfské škole v Houston Texas v USA. Lektorovala uměleckořemeslné techniky a výrobu hraček pro dospělé, organizovala Central Houston Knitting Circle a byla aktivní členkou Houston Free Forest School a Peaceful Parenting Homeschool Co-op.

 

 

 

Zveřejněno autorem v kategorii .

Vážené seniorky, vážení senioři,

pravidelné dopolední cvičení s fyzioterapetkou Bc.Eliškou Froňkovou v tělocvičně Klubu Junior se uskuteční poprvé v úterý 18.září v 10:00 hodin a pak již pravidelně 2x týdně ÚT + ČT ve stejném čase a na stejném místě. Dle doporučení trenérky s sebou vezměte ručník a dostatek tekutin!

Na shledanou se těší Eliška!

Zveřejněno autorem v kategorii .

Vážení rodiče,

vkročili jsme do 19. roku zájmových činností Klubu Junior – dovolte popřát Vám úspěšný celý školní rok 2018/19, ve kterém se budeme opět setkávat při společných koncertech a sportovních exhibicích.
Kurzovné zájmových kroužků na 1. pololetí uhraďte prosím nejpozději do 27. září 2018 dle Pokynů, které naleznete zde v sekci Ceník. Dovolím si Vás upozornit, že po tomto datu již nemá Vaše dítě garantováno místo na výuce.
V případě nejasností mne neváhejte kontaktovat.


Ing. Lenka Koudelková

Zveřejněno autorem v kategorii .

Zápis do zájmových kroužků a sportovních oborů na školní rok 2018/19

Srdečně zveme na Zápis do zájmových kroužků a sportovních oborů na školní rok 2018/19

ve středu 5. září od 18 hodin do prostor tělocvičny Klubu Junior, ul. Na Okruhu 1, sídliště Písnice. Zájemci zde budou mít příležitost osobně si pohovořit s lektory a domluvit časový rozvrh docházky na vybrané obory na celý školní rok.

Aktuální nabídka zájmových kroužků je určena všem zájemcům bez rozdílu míry talentu či dispozic v těchto oborech:

AIKIDÓ / BOOMWHACKERS / ČTENÍ PSANÍ JAKO HRANÍ / FLÉTNA / GYMNASTIKA /GYMNASTICKÁ přípravka / CHYSTÁME SE DO ŠKOLY / JÓGA / JUDO / KLARINET / KLAVÍR / KONDIČNÍ/FIT cvičení / KYTARA/BASKYTARA / KONTRABAS / UKULELE / SAXOFON / SBOREČEK / TVOŘÍNEK / VÝTVARNÝ OBOR.

Srdečně zveme!                                                                                                                                  LK

                                                                                                                                                                  

Zveřejněno autorem v kategorii .