LIBHUSH 2019

Již patnáctý rok je tu Libhush alias Libušská hudební show, soutěž hudebních dovedností dětí a mládeže.
Uplynulé ročníky již tradičně ukázaly opravdový talent mnoha účastníků. Zastoupeni byli flétnisté, kytaristé, klavíristé.. Přihlásí se také letos ti, kteří muzicírují i jinde než v Klubu Junior? Budou jejich kvality takové jako předcházející ročníky? Udělali mladí virtuosové další pokroky?
Soutěžit mohou všichni hudební zájemci, kteří si připraví jednu libovolnou píseň či skladbu.

Disciplíny:
A. flétna*)
B. klavír
C. kytara
 

Věkové kategorie:
1. do 7 let
2. 8 – 10 let
3. 11 − 14 let
4. 15 a více let
 

*) V případě sólového charakteru těchto dvou disciplín je možné účastnit se soutěže za doprovodu dalšího hudebního nástroje.

I letos budou v porotě zasedat lektoři hudebních oborů Klubu Junior, kteří budou mít nelehký úkol – vybrat ty, které ocení diplomem a vítěze hodnotnou cenou! Nerozhoduje však pouze talent a výběr skladby, ale celkový projev mladého umělce.
Přátelské klání se uskuteční v neděli 5.května 2019 v prostorách Klubu Junior, Na Okruhu 395/1.

Bližší informace: Ing. Lenka Koudelková, 604 273 968

—————————————————————————————————————–

Přihláška do soutěže Klubu JUNIOR
LIBHUSh

Jméno a příjmení…………………………………………………… Telefon……………………………………….

e-mail adresa……………………………………………………………………………………………………………………………………..

*Disciplína:

A. flétna, B. klavír, C. kytara

*Kategorie:

1. do 7 let
2. 8−10 let
3. 11−14 let
4. 15 a více let
 

Přihlášku je nutno zaslat do 18. 4. 2019 e-mailem na adresu:kjunior@centrum.cz
*zakroužkujte

Zveřejněno autorem v kategorii .

Vážení rodiče,

vstoupili jsme do 2.pololetí činností zájmových kroužků, ve kterém Vám bude nabídnuta již tradiční možnost bezplatného fotografování dětí se svými lektory a trenéry na jednotlivých kroužcích a sportovních oborech /plánováno na období březen-duben/, následovat bude jubilejní 15.ročník hudební soutěže LIBHUSH 2019 /květen/, JUDO Open air /květen-červen/, veřejné hudební závěrečné přehrávky a exhibice gymnastek /červen/. Přesné termíny konání akcí obdržíte opět do svých e-mailů.

Vážení rodiče, přeji Vám úspěšné dny !

Ing. Lenka Koudelková

 

Zveřejněno autorem v kategorii .

Vážení rodiče, přátelé a příznivci Klubu Junior,

dovolte popřát Vám vše nejlepší do roku 2019 – kéž je naplněn radostí, pevným zdravím a pohodou i osobními a profesními úspěchy!
Kurzovné zájmových kroužků pro své děti na 2. pololetí tohoto školního roku uhraďte nejpozději do 31.ledna 2019 dle Pokynů, které naleznete v sekci Ceník. Dovolím si Vás upozornit, že po tomto datu již nemá Vaše dítě garantováno místo na výuce. V případě nejasností mne neváhejte kontaktovat!

L. Koudelková

Zveřejněno autorem v kategorii .

Aktuální nabídka nového kroužku: Kreativní tvorba od nejmladšího věku v kroužku nazvaném „Všestranně tvořivý předškolák“

Kroužek pro děti od 3 do 7 let, který povede lektorka Mgr. Marie Havránková (viz příspěvek níže),ve kterém se prolne široké spektrum tvořivých technik – od estetické tvůrčí výchovy přes hudební, výtvarnou, dramatickou i pohybovou složku společně vytvářeného příběhu. Příběhu, jenž bude středobodem společného dílka – příběhu, jehož nit se povine naší aktuální výukou. K dispozici máme vedle celé škály materiálů k řemeslným dětským výtvarným technikám také hudební Orffovy nástroje a vyrobíme si i jednoduché divadelní kulisy pro společné divadelní pokusy!

Těším se na Vaše děti poprvé v úterý 16.října od 16 hodin a pak pravidelně v tento čas každé úterý!

Mgr. Marie Havránková, tlf.: 721 250 162, mar.havr@gmail.com

Zveřejněno autorem v kategorii .