Vážené seniorky, vážení senioři,

pravidelné dopolední cvičení s fyzioterapetkou Bc.Eliškou Froňkovou v tělocvičně Klubu Junior se uskuteční poprvé v úterý 18.září v 10:00 hodin a pak již pravidelně 2x týdně ÚT + ČT ve stejném čase a na stejném místě. Dle doporučení trenérky s sebou vezměte ručník a dostatek tekutin!

Na shledanou se těší Eliška!

Zveřejněno autorem v kategorii .

Vážení rodiče,

vkročili jsme do 19. roku zájmových činností Klubu Junior – dovolte popřát Vám úspěšný celý školní rok 2018/19, ve kterém se budeme opět setkávat při společných koncertech a sportovních exhibicích.
Kurzovné zájmových kroužků na 1. pololetí uhraďte prosím nejpozději do 27. září 2018 dle Pokynů, které naleznete zde v sekci Ceník. Dovolím si Vás upozornit, že po tomto datu již nemá Vaše dítě garantováno místo na výuce.
V případě nejasností mne neváhejte kontaktovat.


Ing. Lenka Koudelková

Zveřejněno autorem v kategorii .

Zápis do zájmových kroužků a sportovních oborů na školní rok 2018/19

Srdečně zveme na Zápis do zájmových kroužků a sportovních oborů na školní rok 2018/19

ve středu 5. září od 18 hodin do prostor tělocvičny Klubu Junior, ul. Na Okruhu 1, sídliště Písnice. Zájemci zde budou mít příležitost osobně si pohovořit s lektory a domluvit časový rozvrh docházky na vybrané obory na celý školní rok.

Aktuální nabídka zájmových kroužků je určena všem zájemcům bez rozdílu míry talentu či dispozic v těchto oborech:

AIKIDÓ / BOOMWHACKERS / ČTENÍ PSANÍ JAKO HRANÍ / FLÉTNA / GYMNASTIKA /GYMNASTICKÁ přípravka / CHYSTÁME SE DO ŠKOLY / JÓGA / JUDO / KLARINET / KLAVÍR / KONDIČNÍ/FIT cvičení / KYTARA/BASKYTARA / KONTRABAS / UKULELE / SAXOFON / SBOREČEK / TVOŘÍNEK / VÝTVARNÝ OBOR.

Srdečně zveme!                                                                                                                                  LK

                                                                                                                                                                  

Zveřejněno autorem v kategorii .

Báječné prázdniny!

Vážení přátelé,

dovolte popřát Vám krásné dny letních prázdnin plné radosti a pohody!

Na shledanou se těšíme opět v září při Zápise do zájmových kroužků a sportovních oborů, jehož termín zde naleznete v posledním srpnovém týdnu. LK

Zveřejněno autorem v kategorii .