Aktuální upřesnění

Vážení rodiče,

v návaznosti na sdělení níže, resp.v souvislosti s rychlejším tempem rozvolňování dosud platných opatření v době nouzového stavu přednesené v aktuálním znění na Tiskové konferenci vlády ČR dne 24.dubna 2020 oznamujeme, že individuální výuka žáků hudebních kroužků  Klubu Junior zahájí svou činnost od pondělí 11.května v obvyklých výukových časech každého žáka hudebních kroužků jednotlivých lektorů.

Každý hudební lektor se v týdnu od 27.4. telefonicky propojí s rodičem každého žáka a tuto informaci sdělí napřímo.

Vážení rodiče, dovolte popřát co nejvíce osobní pohody do dalších dní a těšíme se na pokračující vzájemně inspirativní spolupráci s Vašimi dětmi!

L. Koudelková

Zveřejněno autorem v kategorii .

citace – zdroj MŠMT:

„Od 25. května bude možná osobní přítomnost žáků prvních stupňů základních škol na vzdělávacích aktivitách formou školních skupin. Od tohoto data bude také umožněna výuka v základních uměleckých školách a školách jazykových s právem státní jazykové zkoušky, ale stejně tak ve střediscích volného času s omezením maximálního počtu pěti dětí.“

Vážení rodiče,

dovolte informovat Vás, že na základě rozhodnutí vlády ze dne 13. dubna 2020, resp. sdělení ministra školství, mládeže a tělovýchovy bude od pondělí 25. května znovuotevřena individuální výuka žáků hudebních kroužků v Klubu Junior v obvyklých výukových časech. Hudební lektoři se s Vámi v nadcházejících dnech individuálně propojí pro zodpovězení příp.dotazů. Podrobnější informaci obdržíte v posledním dubnovém týdnu do svých e-mailů.

V průběhu hudební výuky s výjimkou dechových nástrojů bude sice doporučeno nošení roušky, nicméně lektor bude moci o jejím nošení rozhodnout dle potřeby. Při aktivitě ve vzájemné blízkosti žáka a lektora a dále v interiérech Klubu Junior mimo učebnu i ve všech společných prostorách budou roušky povinné.

Vážení rodiče, přeji Vám stále dost síly a ať zůstáváte v kondici!

LK

Zveřejněno autorem v kategorii .

Mimořádné opatření – uzavření provozu do odvolání

Vážení rodiče,

na základě rozhodnutí vedení městské části Praha-Libuš, provozujícího volnočasové aktivity Klubu Junior, učiněné v návaznosti na rozhodnutí Bezpečnostní rady státu se s účinností od 11.3.2020 uzavírá do odvolání Klub Junior.

Další informace očekáváme – sledujte zde prosím průběžná sdělení.


 

Zveřejněno autorem v kategorii , .