Vážení rodiče,

Zveřejněno autorem & v kategorii .

v návaznosti na rozhodnutí vlády ČR o prodloužení nouzového stavu a s tím spojených restrikcí aktualizuji informaci, že individuální hudební výuka na zájmových kroužcích pokračuje i nadále ve své distanční podobě. Oddíl judo přerušuje od počátku měsíce listopadu on-line tréninky do data ukončení vládních nařízení – podrobněji ve vašich e-mailech.

Vážení rodiče, dovolte popřát všem pevné psychické i fyzické zdraví!

Ing.LK