Vážení rodiče,

Zveřejněno autorem & v kategorii .

dovolte pozdravit Vás po Velikonočních svátcích a v návaznosti na rozhodnutí vlády ze dne 6.dubna 2021 o návratu dětí prvního stupně k prezenční povinné školní docházce zpět do škol, resp. též obnovené prezenční výuce na základních uměleckých školách v modelu "jeden na jednoho" Vás informovat, že od pondělí 12.dubna  zahajujeme v Klubu Junior individuální prezenční výuku na všech hudebních kroužcích lektorů pt.: Ruth Sochorové, Věry Culkové, Ireny Tylšarové, Markéty Tylšarové, Jana Štullera, Alana Šarkozyho – všichni se na Vaše děti v obvyklém výukovém dni a čase od pondělí 12.dubna již velmi těší !

                                                                                  Ing.L.Koudelková