Vážení rodiče,

Zveřejněno autorem & v kategorii .

dovolte přivítat Vás v novém roce 2022 – kéž je naplněn každodenní pohodou, pevným zdravím a klidnou myslí!
Současně dovolte informovat o úhradě kurzovného zájmových kroužků Vašich dětí na 2.pololetí tohoto školního roku – a to nejpozději do 31.ledna 2022 dle Pokynů, které naleznete zde na webových stránkách v sekci Ceník. Dovolím si Vás upozornit, že po tomto datu již nebude mít Vaše dítě garantováno místo na výuce. V případě jakýchkoli nejasností mne neváhejte kontaktovat!

L.Koudelková