Vážení rodiče,

Zveřejněno autorem & v kategorii .

dovolte popřát Vám klidné a požehnané svátky Velikonoc,

na setkání s Vašimi dětmi na zájmových kroužcích se těšíme opět v úterý 19.dubna :)

Tým lektorů