Vážení rodiče,

Zveřejněno autorem & v kategorii .

dovolte pozvat Vás na hudební přehrávku oboru Klavír lektorky Mgr.Ruth Sochorové a oboru Flétna lektorky MgA.Věry Culkové u příležitosti blížícího se závěru školního roku 2021/22, kterou pro Vás připravily společně se svými žáky – Vašimi dětmi na
 
ÚTERÝ 14.června 2022 v 17:30 hodin v zrcadlovém sálku Klubu Junior.
 
Těšíme se na Vás !

LK