Vážení rodiče JUDO oddílu,

Zveřejněno autorem & v kategorii .

dle českého přísloví "člověk míní a ….. " dovolte aktuálně informovat, že

 

po zpětvzetí vlastního prohlášení ministra zdravotnictví p.Petra Arenbergra o možnosti venkovního sportování ve skupině v počtu do dvaceti osob, který dle svého pozdějšího vyjádření  ".. zdědil avšak  vnitřně se s ním neztotožnil.."  /čemuž ale nerozumím- proč tedy svolával páteční odpolední tiskovou konferenci, na níž stále toto sportování prezentoval, a tedy potvrzoval/, tak je dnes v neděli 11.dubna vše jinak.

 

Ještě v pátek 9.dubna večer na základě ministrovy TK jsem Vás všechny obesílala info-emailem o zahájení pondělního podvečerního tréninku 12.dubna venku nejstarší skupiny judistů – a další skupiny mladších judistů že se připojí následný týden od pondělí 19.dubna v ještě upřesněném čase.. -žel, den nato v sobotu 10.dubna vydal týž ministr zdravotnictví metodický pokyn, který má v pondělí 12.4.odpoledne schvalovat vláda.. Tímto pokynem se prodlužuje omezení shromažďování osob ve vnitřním i venkovním prostředí v počtu nejvýše dvou osob.

 

Vážení rodiče, nechceme Vás s trenéry ponechávat v nejistotě, jak to bude zítra 12.dubna s tréninkem a co bude za týden..

V tuto chvíli je jasné, že tréninky se zatím konat nemohou.

 

O jakékoli změně Vás budeme neprodleně informovat.

 

Dovolte popřát klidné a slunečné jarní dny!


Ing. Lenka Koudelková