Vážení rodiče, vážení přátelé,

Zveřejněno autorem & v kategorii .

dovolte popřát Vám radostný a úspěšný celý rok 2020 – kéž je naplněn osobní pohodou, pevným zdravím a nezdolným humorem k překonávání všech překážek!
Současně dovolte informovat Vás o úhradě kurzovného zájmových kroužků Vašich dětí na 2.pololetí tohoto školního roku – a to nejpozději do data 25.ledna 2020 dle Pokynů, které naleznete zde v sekci Ceník. Dovolím si Vás upozornit, že po tomto datu již nebude mít Vaše dítě garantováno místo na výuce. V případě jakýchkoli nejasností mne neváhejte kontaktovat!

L. Koudelková