Vážení rodiče zájmových kroužků,

Zveřejněno autorem & v kategorii .

přiblížilo se zakončení  školního roku 2019/20, který v tradičním pohledu reprezentuje konec měsíce června –

v souvislosti s tím mi dovolte informovat o navrácení Vám příslušné částky nevyčerpaného kurzovného způsobené koronavirovou krizí, při níž byla přerušena výuka na hudebních kroužcích v délce dvou měsíců, tj. od 12. března do 8.května t.r., ve sportovních oborech Judo a Gymnastika pak 2,5 měsíce, tj. od 12.března do 29.května t.r.

Pro úspěšnost celé administrace vratek kurzovného v počtu více než dvěstě dětí  Vás požádám o spolupráci, resp. dodržení následujícího postupu pro flexibilní proces celé realizace takto:

v období  10. – 15. června  zašlete prosím na e-mail adresu: kjunior@centrum.cz :

  1. celé jméno Vašeho dítěte
  2. datum narození
  3. název Vašeho zájmového kroužku
  4. správné a úplné číslo Vašeho účtu, na který má být vratka kurzovného poukázána.

 

Vážení rodiče,

děkuji Vám za dodržení termínu výše pro hladký průběh celé administrace a dovolte popřát Vám krásné letní dny!

Ing. L. Koudelková