Ceník

Ceník zájmových kroužků a sportovních oborů na školní rok 2023/24

Bezhotovostní platbu lze realizovat:

a) složenkou – každé dítě ji obdrží na výuce od lektora, v případě tohoto způsobu platby doplňte na složence údaje Vašeho syna-dcery takto:
Zpráva pro příjemce: vepište jméno dítěte (povinné: pro správnou identifikaci Vaší platby!)
Variabilní symbol: vepište příslušné dvojčíslí Vámi vybraného kroužku /viz níže/, v případě více kroužků pokračujete připsáním dalšího dvojčíslí druhého (příp.třetího) kroužku.

b) převodem z Vašeho účtu na účet č. 130016 – 2000691349/0800 a dále:
do Zprávy pro příjemce: vepište jméno dítěte (povinné: pro správnou identifikaci Vaší platby!)
Variabilní symbol: doplňte příslušné dvojčíslí Vámi vybraného kroužku /viz níže/, v případě více kroužků pokračujte připsáním dalšího dvojčíslí druhého (příp.třetího) kroužku

Značení dvojčíslí kroužků pro účely Variabilního symbolu:

 • Flétna zobcová + Flétna příčná: 02
 • Gymnastika + Gymnastická přípravka: 03
 • Judo + Baby Judo: 07
 • Klavír: 08
 • Kytara + el.Kytara: 09
 • Sólový zpěv: 10
 • Kondiční/Fit cvičení+Jóga+ Aikidó: 12

 

Placení 1 kroužku

Judo(1x týdně), Baby Judo, Flétna zobcová, Flétna příčná, Klavír, Kytara, el.Kytara, Sólový zpěv 2080,- Kč/pol.
Gymnastická přípravka(90 minut) 2180,- Kč/pol.
Gymnastika(90 minut), Judo (2x týdně) 2280,- Kč/pol.
Kondiční/Fit cvičení, Jóga, Aikidó – vše 10ks kuponů  950,-Kč/pol.

 

Placení 2 kroužků téhož žáka (nebo sourozenci v 1 kroužku)

1.kroužek 2080,-Kč/pol.
2.kroužek (nebo sourozenec na shodném kroužku) 1960,-Kč/pol.

 

Placení 3 kroužků téhož žáka

1.kroužek 2080,-Kč/pol.
2.kroužek 1960,-Kč/pol.
3.kroužek (3/4 z plné ceny) 1560,-Kč/pol.

 

Příklad provedení platby:

 • Jan Novák: JUDO 2x týdně + Flétna zobcová+ Kytara:
 • Zpráva pro příjemce: Jan Novák
 • Variabilní symbol: 070209 (viz výše Značení dvojčíslí kroužků)
 • celkem k platbě: 5800,-Kč
 • vypočteno: 2280,- + 1960,-(2080,-Kč  mínus 120,-Kč jako sleva na druhý kroužek u téhož dítěte) + 1560,-( 3.kroužek, což jsou 3/4 z plné ceny: 1560,-) = 5800,-Kč

Poznámky a upozornění:

Výuková lekce oborů: Flétna zobcová, Flétna příčná, Klavír, Kytara, el.Kytara trvá 40minut

Tréninková lekce Gymnastiky činí 90minut,

Tréninková lekce Judo 1x týdně + Baby Judo + Gymnastické přípravky činí 60minut, Judo 2x týdně činí 120minut 

1. V případě slevy za návštěvu více kroužků se sleva uplatňuje u kroužku s nejnižší cenou.
2. Doklad o zaplacení uschovejte. 

 

Zveřejněno autorem .