Ceník

Ceník zájmových kroužků a sportovních oborů na školní rok 2022/23

Bezhotovostní platbu lze realizovat:

a) složenkou – každé dítě ji obdrží na výuce od lektora, v případě tohoto způsobu platby doplňte na složence údaje Vašeho syna-dcery takto:
Zpráva pro příjemce: vepište jméno dítěte (povinné: pro správnou identifikaci Vaší platby!)
Variabilní symbol: vepište příslušné dvojčíslí Vámi vybraného kroužku /viz níže/, v případě více kroužků pokračujete připsáním dalšího dvojčíslí druhého (příp.třetího) kroužku.

b) převodem z Vašeho účtu na účet č. 130016 – 2000691349/0800 a dále:
do Zprávy pro příjemce: vepište jméno dítěte (povinné: pro správnou identifikaci Vaší platby!)
Variabilní symbol: doplňte příslušné dvojčíslí Vámi vybraného kroužku /viz níže/, v případě více kroužků pokračujte připsáním dalšího dvojčíslí druhého (příp.třetího) kroužku

Značení dvojčíslí kroužků pro účely Variabilního symbolu:

 • Flétna zobcová + Flétna příčná: 02
 • Gymnastika: 03
 • Judo + Baby Judo: 07
 • Klavír: 08
 • Kytara + el.Kytara + Baskytara + Kontrabas: 09
 • Sólový zpěv: 10
 • Kondiční/Fit cvičení+Jóga+ Aikidó: 12

 

Placení 1 kroužku

Judo(1x týdně), Baby Judo, Flétna zobcová, Flétna příčná, Klavír, Kytara, el.Kytara, Kontrabas, Baskytara, Sólový zpěv 2080,- Kč/pol.
   
Gymnastika(90 minut), Judo (2x týdně) 2280,-Kč/pol.
Kondiční/Fit cvičení, Jóga, Aikidó – vše 10ks kuponů  950,-Kč/pol.

 

Placení 2 kroužků téhož žáka (nebo sourozenci v 1 kroužku)

1.kroužek 2080,-Kč/pol.
2.kroužek (nebo sourozenec na shodném kroužku) 1960,-Kč/pol.

 

Placení 3 kroužků téhož žáka

1.kroužek 2080,-Kč/pol.
2.kroužek 1960,-Kč/pol.
3.kroužek (3/4 z plné ceny) 1560,-Kč/pol.

 

Příklad provedení platby:

 • Jan Novák: JUDO 2x týdně + Flétna zobcová+ Kytara:
 • Zpráva pro příjemce: Jan Novák
 • Variabilní symbol: 070209 (viz výše Značení dvojčíslí kroužků)
 • celkem k platbě: 5800,-Kč
 • vypočteno: 2280,- + 1960,-(2080,-Kč  mínus 120,-Kč jako sleva na druhý kroužek u téhož dítěte) + 1560,-( 3.kroužek, což jsou 3/4 z plné ceny: 1560,-) = 5800,-Kč

Poznámky a upozornění:

Výuková lekce oborů: Flétna zobcová, Flétna příčná, Klavír, Kytara, el.Kytara, Baskytara, Kontrabas trvá 40minut

Tréninková lekce Gymnastiky činí 90minut

Tréninková lekce Judo 1x týdně, Baby Judo činí 60minut, Judo 2x týdně činí 120minut 

1. V případě slevy za návštěvu více kroužků se sleva uplatňuje u kroužku s nejnižší cenou.
2. Doklad o zaplacení uschovejte. 

 

Zveřejněno autorem .