Lektoři

Eliška FroňkováDSC00300

trenérka Gymnastiky, Gymnastické přípravky

Vzdělání: studium fyzioterapie na 3.lékařské fakultě UK v Praze, ukončeno v r.2000. Aktuálně ukončené magisterské studium návazného oboru.

Instruktorka aerobiku II.třídy od r.1996 a držitelka licence trenérky II.třídy v gymnastice. Zaměřuji se zejména na zdravotně prospěšný typ cvičení, v Klubu JUNIOR působím od r.2004 s tříletou přestávkou z důvodu pobytu v Londýně.

Vedu tréninky Gymnastiky mladších a starších děvčat a kluků. Současně 2x týdně zdravotní cvičení pro seniory a kondiční tréninkové lekce pro všechny od 50 let výše, vedu Akademii seniorů s přednáškami o zdravém životním stylu a vzdělávací semináře.

eliska.fronek(ZAVINÁČ)email.cz
tel.: 776 018 191

Martin Vondroušsw602 172

JUDO, licencovaný trenér II.třídy, zkušební komisař III.třídy, držitel 1.DAN

Judu se věnuji od svých 10 let. Mým prvním klubem byl tehdy oddíl judo pod Rudou hvězdou v Hradci Králové. Následně se název klubu měnil, ale výborní trenéři zůstavali. Měl jsem štěstí, že jsem trénoval pod takovými osobnostmi českého juda jako byl pan René Srdínko, Pavel Petřikov, nebo Pavel Pažout a další. Zde jsem nasbíral i mnoho zkušeností a úspěchů z republikových i mezistátních soutěží. Další kapitolou bylo moje působení v univerzitním klubu Západočeské univerzity v Plzni. Trénování a zejména trénování dětí se věnuji od roku 2000, kdy jsme v Plzni začínali s tzv. Baby Judem.

martin(ZAVINÁČ)judodragons.cz
tel.: 739 323 613

 

Oldřich Ježek

JUDO, licencovaný trenér II.třídy, zkušební komisař III.třídy, držitel1.DAN.

Judu jsem se začal věnovat na Vysoké škole. Během studia jsem jezdil na pravidelná soustředění a mimo trénování na fakultě jsem navštěvoval ještě tréninky JUDOCLUB Plzeň. Po studiu po roční pauze jsem začal opět trénovat v JUDO BULDOGS a po roce jsem se již angažoval jako trenér v Klubu JUNIOR. Na prvních trénincích v roce 2003 stálo na nástupu kolem 10 judistů, v současné době se nám naší základnu daří držet vysoko nad 60 judistů i judistek. Za naše úspěchy v Klubu JUNIOR považuji velkou členskou základnu a mnoho medailí, které získali naši svěřenci na závodech v České republice i v zahraničí. Mimo juda se zabývám ještě speciálním cvičením PILATES.

olin(ZAVINÁČ)judodragons.cz

tel.:731 533 399

 

Irena Tylšarovátylsarova-irena

lektorka Klavíru a hudební teorie

Irena Tylšarová se narodila 6.5.1964 v České Lípě.Klavír studovala na LŠU v Mimoni,na Konzervatoři v Teplicích a v Praze.Během studií se věnovala komorní hře a hře na cembalo.Během několikaleté praxe se kromě učení na klavír věnovala klavírní korepetici na ZUŠ v Praze a výuce hudební teorie.

renilyt(ZAVINÁČ)seznam.cz
tel.: 732 210 160

 

Michal Hájek aikido2

lektor Aikidó

Aikidó se věnuji od r. 1996, kdy jsem začal navštěvovat jeden z tehdejších vedoucích oddílů v Praze. Zde jsem také později několik let působil jako instruktor. Během následujících let jsem využil hojných možností seznámit se s nejrůznějšími učiteli a styly aikido na stážích jak v České republice, tak ve Švýcarsku nebo v sousedním Německu. K nim během let přibylo i Holandsko, Dánsko, Belgie, Velká Británíe, Švédsko či Chorvatsko. 
Dalším důležitým krokem na mé cestě byl roční pobyt v Japonsku. Zde jsem teprve mohl poznat kulturu a tradice lidí, mezi kterými se aikidó zrodilo. Díky této zkušenosti jsem pochopil, že aikidó je opravdová životní cesta a jako každé umění je i aikidó velikým přínosem pro všechny lidi.

hajek1(ZAVINÁČ)karlov.mff.cuni.cz

marketa_tyl

 

Markéta Tylšarová

lektorka Flétny

Narodila jsem se v Praze. Na Pražské konzervatoři jsem vystudovala obor Příčná flétna, během studií jsem se věnovala také komorní hře v dechových souborech, např. v dechovém kvintetu. Absolventka oborů Hudební výchova a Sbormistrovství na Pedagogické fakultě. Již v průběhu studií jsem vyučovala ve dvou pražských ZUŠ (hru na zobcovou a příčnou flétnu, a také hru na klavír či keyboard), dále jsem v DDM dříve vedla kroužek zobcová flétna a nyní vedu kroužek zpěvu. Mezi mé záliby patří sport, četba a aktivity propojené s hudbou.


marketa.tylsarova(ZAVINÁČ)seznam.cz
tel.: 733 199 285

 

 

Jan Štuller

 

lektor Kytary, Ukulele, Baskytary, Boomwhackers

Otevřen všem hudebním stylům počínaje lidovou písní až po současný trend moderních hudebních proudů. Kytaře se věnuje více než patnáct let.  Aktivně působí ve více kapelách, kde hraje vlastní tvorbu i skladby a písně dalších interpretů. Hudební nástroj vnímá jako důležitého věrného průvodce a společníka. V současné době studuje Pedagogickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze. Mezi jeho koníčky patří sport, v němž působil v předchozích letech na pozici fotbalového trenéra mládeže.

„Mým prvořadým zájmem při výuce je probudit v žákovi vášeň k hudbě prostřednictvím kytarové hry. Velmi důležitá je přirozená radost ze hry, prožitek z ní a doslova nadšení z hudby..
Při vlastní výuce vycházím z individuálních potřeb každého žáka s přihlédnutím k žánru či stylu, který je mu blízký a na kterém si osvojí prstoklady, rytmiku, rozklady a další práci s kytarovými akordy. Důležitou součástí výuky je též zvládnutí kytarového doprovodu ke skladbám a písním tak, aby byl žák schopen tyto samostatně zahrát..“

jan.stuller(zavináč)email.cz,

tel.: 702 107 728

 

 

Věra Culková

lektorka Flétny

aktuálně ve školním roce 2023/24 nevyučuje

 

Absolventka Státní Konzervatoře a Akademie múzických umění v Praze – obor violoncello. Během studií navštěvovala soukromé studium zobcové flétny. Působila ve Středočeském symfonickém orchestru v Poděbradech a v orchestru Hudebního divadla Karlín. Od roku 1990 vyučovala na ZUŠ Praha 10, Hostivař obor violoncello a současně v Domě dětí a mládeže na Praze 12 v Modřanech obor zobcová flétna. V letech 2012 – 2016 výuka zobcové flétny v Klubu Junior, v níž nyní pokračuje.

veraculkova(zavináč)tiscali.cz,

tel.: 721 940 746

 

Renáta ChrenováIMG_20170729_101013_071

lektorka Jógy

Kvalifikovaná lektorka jógy. Výuce se věnuje několik let, nicméně vlastní cesta praktikování Jógy má podstatně delší trvání. Vedle jógy praktikuje  také vipassanové meditace, které učí citlivosti a všímavosti k přítomnému okamžiku.

Ve svých lekcích klade důraz na propojení pohybu s dechem – lekce volí obvykle dynamické a tvořené v tradičním duchu – ásány, pranajáma, relaxace.. Záměrem lektorky je předávat radost z pohybu a schopnost být pozorovatelem toho, co se (nejen) na jógové podložce odehrává.

r.chrenova(ZAVINÁČ)gmail.com
tel.: 736 218 393

 

 

Marie Havránková                                                                  

aktuálně ve školním roce 2023/24 nevyučuje

lektorka oborů Výtvarná tvorba+Uměleckořemeslné techniky, Kreativní kroužek pro předškoláky-Tvořínek, English Fun-Angličtina pro předškolní věk.

Od dětství jsem měla možnost se rozvíjet v nejrůznějších kroužcích. Hudební a taneční zkušenosti jsem též získávala na Mezinárodní letní škole staré hudby a jako houslistka v cimbálové muzice Kyčera. Během studia na gymnáziu jsem vedla hudební soubor staré hudby.

Kromě magisterského studia na Přírodovědecké fakultě UK jsem vystudovala i Arteterapii na UPOL, dále Waldorfské semináře Helene Brinkel v USA a základní Montessori bloky. Jsem držitelem certifikátu CAE.V zážitkové pedagogice jsem se zdokonalovala v kurzech hnutí Brontosaurus.

V Klubu Junior jsem v letech 2002-2011 působila jako lektorka jazyků, výtvarné tvorby a kreativních kroužků pro děti i dospělé. Dále jsem působila jako učitelka a lektorka keramiky, ekologické výchovy, výtvarných, hudebních a tanečních kroužků v Centru občanské inspirace a tvořivosti, ZŠ Legerova, bilingvních mateřských školách Sunny Canadian, English Wonderland a mateřských centrech. Organizovala jsem výtvarné a uměleckořemeslné dílny pro Stacionář České společnosti pro neslyšící a arteterapeutické a ergoterapeutické dílny v Domově seniorů hl. m. Prahy. Vyučovala jsem angličtinu v jazykových školách (design experimentálního dopoledního programu pro předškoláky) i ve firmách. 2011-2012 jsem absolvovala dobrovolnickou stáž jako lektor v  Hoston Museum of Natural Science a od roku 2012 pracovala jako hlavní učitelka Kindergarten a garant lektor Uměleckých řemesel ve Waldorfské škole v Houston Texas v USA. Lektorovala jsem uměleckořemeslné techniky a výrobu hraček pro dospělé, organizovala Central Houston Knitting Circle a byla aktivním členem Houston Free Forest School a Peaceful Parenting Homeschool Co-op.

mar.havr (ZAVINÁČ) gmail.com

tel.: 721 250 162

 

 

Ruth Sochorová