Historie

Dětské kroužky – jak vznikaly, vznikly a jak fungují v současné době

ROK 2000,   ROK 2001,   ROK 2002,   ROK 2003,   ROK 2004,

ROK 2005,   ROK 2006,   ROK 2007,   ROK 2008,   ROK 2009,

ROK 2010,   ROK 2011,   ROK 2012,   ROK 2013,   ROK 2014

 

Klub JUNIOR volnočasových aktivit dětí a mládeže provozovaný MČ Praha-Libuš již od roku 2000 zabezpečuje letos již devatenáctým rokem kvalitní a smysluplnou náplň prožitých odpolední a to zábavnou formou při zajištění vysoké úrovně výuky odborných lektorů ve všech zájmových kroužcích a sportovních oddílech. Lektoři jednotlivých oborů jsou vysokoškolsky vzdělaní lidé ve věku do cca 30 let s praxí v oboru práce s dětmi. Cílem naší práce s dětmi a mládeží je rozvíjení jejich osobnosti, radost – ale také péče a snaha o zajištění osobnostního růstu každého z nich společně s probouzením touhy po poznání a vzdělání. O náplni jednotlivých oborů – ať již hudebních, odborně vzdělávacích či sportovních se více dozvídáte na těchto webových stránkách http://www.klubjunior.cz/

Těší nás stále vzrůstající přízeň, jež nás zároveň motivuje k další novým aktivitám pro děti. V průběhu školního roku připravujeme předvánoční koncerty pro rodiče, přátele a příznivce KJ, pořádáme tradiční hudební soutěž LIBHUSH,  sportovní exhibice,.

Lektoři Klubu JUNIOR se těší na děti, které navštěvovaly kroužky již v minulých letech a naváží na již získané dovednosti, ale i na všechny nové děti, kterým umožní projevit a rozvinout skryté nadání, znalosti i zájmy.

květen, červen 2000

 • návrh zastupitelstva zřídit Klub Junior v nevyužitých prostorách MŠ Mezi Domy a v něm, mimo jiné, dětské zájmové kroužky
 • vytipování zájmových oborů
 • nábor lektorů, osobní pohovory a jejich předběžný výběr (z původních cca 95 zájemců bylo vybráno 12 lektorů)
 • zjišťování zájmu mezi rodiči o jednotlivé zájmové obory
 • setkání rodičů a vybraných lektorů
 • vyplnění předběžných přihlášek a na jejich základě rozhodnutí o tom, jaké kroužky v září zahájí svou činnost

srpen 2000

 • problémy s plánovaným zahájením, z důvodů nepřipravených prostor v MŠ Mezi Domy
 • domluveny náhradní prostory v ZŠ Meteorologická
 • aktivace vybraných lektorů a jejich doplnění

září 2000

 • zahájení činnosti všech kroužků společně se zahájením školního roku 2000/01
 • rekonstrukce uvolněných prostor v MŠ Mezi Domy
 • časová optimalizace v koordinaci s rodiči a lektory

říjen 2000

 • přesun ze ZŠ Meteorologická do Klubu Junior v MŠ Mezi Domy
 • počítačový kroužek zůstal v ZŠ Meteorologická ve vybavené učebně

listopad 2000

 • zvýšený zájem o cvičení aerobiku vyvolal přesun do tělocvičny anglické školy
 • příprava předvánočních akcí
 • nadále probíhaly dokončovací práce v úpravě prostor (výzdoba, malování)
 • na konci listopadu navštěvovalo zájmové kroužky 117 dětí

prosinec 2000

 • předvánoční setkání dětských zájmových kroužků Klubu Junior se vydařilo, děti ze všech kroužků předvedly svou činnost, především svým rodičům, ale i dalším návštěvníkům

únor 2001

 • poprvé se uskutečnila výtvarná sobota, zdarma pro všechny děti, které chtěly okusit něco z tajů výtvarné kuchyně (práce s barevnou tuší)

březen 2001

 • již podruhé se děti sešly na výtvarné sobotě a tentokrát pracovaly s textilními barvami
 • divadelní sobota byla pro všechny malé zájemce
 • vznikl nový kroužek sborového zpěvu

duben 2001

 • tradiční výtvarná sobota byla tentokrát spojená s výstavou občanského sdružení STROMY, na níž vystavovali i členové výtvarného kroužku
 • konala se opět divadelní sobota

květen 2001

 • výtvarná sobota opět přilákala své zájemce
 • kroužek sborového zpěvu se zúčastnil v květnu těchto "mimoklubových" akcí:
 • Opatovské korálky (19.5.2001)
 • 5. ročník Jílovského zpívání (26., 27.5.2001)
 • slavnostní SETKÁNÍ dětských kroužků s rodiči a dalšími zájemci bylo tentokrát spojeno kromě tradičních ukázek činnosti i s předánímOsvědčení pro všechny "absolventy" prvního ročníku 2000/01 zájmových kroužků v Klubu JUNIOR

červen 2001

 • v tomto školním roce poslední výtvarná sobota
 • exhibiční vystoupení kroužku AEROBIK jednotlivých věkových kategorií děvčat z Klubu JUNIOR v hale anglické školy Na Okruhu

září 2001

 • zahájení činnosti všech kroužků Klubu JUNIOR v novém školním roce 2001/02 a zároveň otevření tří nových oborů :
 • aerobik pro nejmladší ( 5-7 let
 • kroužek pro předškoláky ( pohybově-výtvarný kroužek s dramatickými prvky )
 • jóga pro nejmenší

říjen 2001

 • otevřen nový kroužek míčových her v tělocvičně ZŠ Meteorologická, děti se zde seznámí s pravidly míčových her a zahrají si například házenou, odbíjenou, basketbal, sálovou kopanou, florbal apod.
 • oddíl juda převzal nový trenér p.Milan Baše, držitel černého pásku a trenér 2.třídy
 • proběhla další výtvarná sobota

listopad 2001

 • veliké přípravy na vánoční koncert hudebních kroužků a výtvarné výstavy
 • výtvarné sobotní odpoledne

prosinec 2001

 • předvánoční vystoupení Sborového zpěvu pod vedením sbormistryně pí.Králové v Senior klubu , MŠ K Lukám
 • vánoční vernisáž výtvarného oboru dětí v Klubu JUNIOR pod vedením své lektorky sl.Havránkové v ambitu kostela sv.Tomáše v Praze na Malé Straně spojená se slavnostním koncertem nejlepších hudebníků oborů flétna, kytara za doprovodu sborového zpěvu.
 • vánoční setkání všech kroužků v Klubu JUNIOR spojené s prezentací činnosti jednotlivých kroužků

leden 2002

 • výtvarná sobota pro děti nejen z Klubu JUNIOR
 • sobota s jógou

únor 2002

 • příprava výtvarného kroužku na jarní výstavu tematicky zaměřenou k období masopustu
 • sobota s jógou
 • výtvarná sobota

březen 2002

 • vernisáž výtvarného oboru v Muzeu dětské kresby v galerii U Zelené žáby na Staroměstském náměstí v Praze na téma "Masky nejen masopustní"
 • výtvarná sobota pro děti
 • vystoupení sborového zpěvu v Senior klubu u příležitosti přivítání velikonočních svátků jara a za přítomnosti kamer České televize
 • sobota s jógou
 • oddíl JUDO: o Velikonoční sobotě se uskutečnily závody judo oddílů v Neratovicích se 160 účastníky ve čtyřech věkových kategoriích; Klub Junior reprezentovali čtyři závodníci, kteří přivezli jedno 2. a jedno 4. místo v kategorii do 30 kg

duben 2002

 • putovní výstava "Masky nejen masopustní" v prostorách humanitního odboru MČ Praha Libuš-Písnice
 • jóga nejen pro rodiče
 • výtvarná sobota
 • poslední dubnovou neděli proběhly, v krátké době za sebou, již druhé závody s účastí Klubu Junior v Neratovicích; mezi 200 účastníky se 9 členů našeho oddílu neztratilo a dosáhlo vynikajícího úspěchu: jedno 1. místo, dvě 2. místa a dvě 3. místa

květen 2002

 • slavnostní koncert hudebních kroužků flétna a kytara pro seniory v jejich klubu v MŠ K Lukám
 • kroužek sborového zpěvu se stejně jako vloni úspěšně zúčastnil dvou mimoklubových akcí
 • Opatovské korálky (11.5.2002
 • 6. ročník Jílovského zpívání (18.5.2002)
 • exhibice sportovního oddílu AEROBIK všech věkových kategorií děvčat z Klubu JUNIOR ve sportovní hale anglické školy Na Okruhu
 • výtvarná sobota
 • jóga a relaxace – sobotní akce

červen 2002

 • společné vystoupení kroužků Klubu JUNIOR u příležitosti ukončení školního roku 2001/02 s předáním osvědčení každému dítěti
 • účast na organizaci Dne dětí pořádaného MČ Praha-Libuš 

září 2002

 • zahájení činnosti zájmových kroužků Klubu JUNIOR v novém školním roce 2002/03 a přivítání nových lektorů divadelního kroužku, výtvarného oboru a kroužku pro předškoláky
 • Táborák se vydařil!

Všichni, kteří se chtěli rozloučit s létem a zazpívat si s kytarou u táboráku, přišli v pátek 20. září večer k ohni, který pro nás připravili hasiči z písnického sboru u asfaltového hřiště na sídlišti Písnice.

Na pozemku, který zapůjčil  ČEZ, jsme strávili krásný večer plný vůně opečených buřtů  a chleba, naplněný písněmi tří kytar, které se nesly dlouho setmělým večerem.

Toto milé rozloučení s létem se uskutečnilo díky obětavosti pracovníků úřadu MČ Praha – Libuš, především paní Fortinové a hasičského sboru Písnice vedeného panem Frankem. Poděkování patří také skvělým kytaristům, Ing. Macháčkovi za zdarma poskytnuté dřevo a všem rodičům a dětem, které svou přítomností atmosféru večera vytvořili!

 • sobotní novinářské odpoledne

říjen 2002

 • zahájení činnosti kroužku míčových her v tělocvičně ZŠ Meteorologická
 • zahájení práce kroužku PC v počítačové učebně téže školy
 • konkrétní konečná podoba exhibičního vystoupení Klubu JUNIOR ve Společenském centru Jesenice
 • sobotní výtvarné odpoledne pro všechny děti zdarma
 • novinářská sobota

listopad 2002

 • průběžné návštěvy lektorů a prohlídka sálu s přilehlým zázemím Společenského centra v Jesenici
 • doladění konečné fáze podoby vánoční exhibice
 • novinářská sobota
 • zahájení cvičení aerobik pro ženy
 • práce dětí výtvarného oboru na vánočním dárku pro partnerské město ve Francii – Novoroční výtvarný kalendář 2003

prosinec 2002

 • slavnostní exhibiční gala vystoupení všech kroužků Klubu JUNIOR.

V pondělí 9.prosince 2002 se uskutečnilo ve velkém sále Společenského centra v Jesenici závěrečné exhibiční vystoupení všech kroužků Klubu JUNIOR, které zde prezentovaly to nejlepší čeho za 2,5 roku své činnosti dosáhly. Výkony a vystoupení všech dětí z jednotlivých kroužků byly skutečně mimořádné, o čemž svědčí nejen množství gratulací a SMS zpráv, které přicházely ještě těsně před půlnocí, ale i povědomí, které se neslo blízkou Jesenicí další dva dny po našem vystoupení a které mi tlumočila zástupkyně ředitelky ZŠ. Chtěla bych všem dětem ještě jednou poblahopřát k jejich mimořádnému úspěchu, poděkovat jim i lektorům za svědomitou přípravu a perfektní prezentaci činnosti Klubu JUNIOR a všem rodičům za obětavý a láskyplný přístup ke svým dětem.

 • "O veliké řepě" – předvánoční divadelní vystoupení předškoláků pro maminky a táty s vlastnoručně vyrobenými loutkami a rekvizitami
 • "povídání o Vánocích a jaké se k nim váží zvyky" – sobotní vánoční odpoledne v Klubu JUNIOR
 • vánoční přehrávka hudebního kroužku flétna I v Klubu JUNIOR
   
 • vánoční přehrávky hudebních kroužků flétny II a klavíru v Klubu JUNIOR 
   
 • vánoční přehrávka hudebního kroužku kytara v Klubu JUNIOR

Divadelní představení "Jak Honza učil čerty" připravili členové divadelního kroužku Klubu JUNIOR pod vedením své lektorky Saši Chmelíčkové. První část jako upoutávku mohli diváci shlédnout již při exhibici v Jesenici a celé představení v Klubu JUNIOR ve čtvrtek 19.prosince. Vtipné a veselé vyprávění o pekle plném líných čertů a jednom chytrém Honzovi všechny přítomné pobavilo. Rádi proto zahrajeme toto naše představení pro zábavu a potěšení našim babičkám a dědečkům v Klubu Senior, za kterými se vypravíme v příštím roce.

leden 2003

 • příprava výtvarného oboru na účast v celopražské výstavní akci vyhlášené pro ZUŠ a školy s výtvarným zaměřením na téma "MASKY"
 • cvičení proti vadnému držení těla cvičení na páteř, proti bolesti zad a pro zdraví pro děti i pro rodiče
 • novoroční výtvarná sobota pro všechny děti zdarma zaměřená na tvorbu koláží
 • generální zkouška na vystoupení divadelního souboru "Čertíci" v únoru v Thomayerově nemocnici

únor 2003

 • závody judo oddílu v Neratovicích s medailovým oceněním
 • cvičení proti bolesti zad-cvičení pro zdraví – seznámení cvičebních technik proti vadnému držení těla dětí pod vedením MUDr.T.Firsta, CSc
 • instalace masopustních masek výtvarného kroužku v Galerii dětské kesby U zelené žáby

březen 2003

 • novinářská sobota
 • Triangl v Klubu JUNIOR – klubové posezení pro všechny juniory, kteří se chtějí dozvědět více o činnosti terapeutického střediska pro dítě a rodinu
 • sobotní výtvarné odpoledne

duben 2003

 • aprílová diskotéka v maskách – dětské odpoledne plné soutěží a her, hudby a tance. Vstupenka = aprílová maska
 • fotografování dětí
 • výtvarná sobota

květen 2003

 • třetí ročník sportovní exhibice děvčat cvičících aerobik
 • Jílovské zpívání – sedmý ročník pěvecké soutěže dětských i dospělých sborů, jehož se zúčastní i naše děti
 • poslední výtvarná sobota v tomto školním roce
 • hudební vystoupení dětí z oboru flétna a kytara v Klubu SENIOR

červen 2003

 • cesta za pokladem – výtvarně-dramatický kroužek předškoláků na své dobrodružné cestě za ukrytým pokladem
 • tradiční závěrečný koncert oborů klavír, flétna, kytara u příležitosti ukončení školního roku 2002/03

září 2003

 • Zahájení činnosti klubu ve školním roce 2003/04 akcí "Dny otevřených dveří" ve dnech 1.- 4.9.
 • Otevření nového zájmového oddílu Florbal – chlapci 13 – 15 let

říjen 2003

 • První říjnová sobota s malováním na hedvábí
 • Širší pojetí výtvarného kroužku pod vedením nové lektorky
 • Sestavení juniorské skupiny (15 – 25 let) pěveckého sboru

listopad 2003

 • Florbalový zápas proti florbalovému oddílu Kunratice
 • Výtvarná neděle zaměřená na tvorbu gotických vitráží

prosinec 2003

 • Slavnostní vánoční koncert hudebních oborů klavír, kytara, flétna a zpěv v historických prostorách pražské Bertramky.
 • Předvánoční exhibice Aerobiku – děvčata 4 věkových kategorií
 • Vystoupení pěveckého sboru na vánočním jarmarku v Jesenici
 • Výtvarná neděle s výrobou krabiček ze škrobového papíru na vánoční dárky
 • Vánoční přátelské utkání mezi judisty Klubu JUNIOR Dragons a sportovním oddílem BULDOGS z Prahy 4-Lhotka, z něhož závodníci KJ přivezli jedno 2. a jedno 3.místo

leden 2004

 • Barevná dílna – výstava tvorby zájmového kroužku předškoláků a děl členů výtvarného kroužku Klubu Junior spolu s díly žáků ZVŠ Řevnice v Galerii Salon No 1 v Řevnicích

únor 2004

 • Výstava dětské výtvarné prostorové tvorby na téma "Masky" se uskutečnila 2.-15.února v prostorách Galerie dětské kresby U zelené žáby v Praze na Starém Městě a v níž zastoupení měla také díla našich výtvarníků. Výstava byla pro velký úspěch prodloužena do 23.února 2004.

březen 2004

 • Portréty v nadživotní velikosti vytvořené dětmi z kroužku výtvarné tvorby, jež zdobily také řevnickou galerii, pokračují dál na své pouti- tentokrát v prostoru humanitního odboru MČ Praha-Libuš

duben 2004

 • Výtvarná neděle 4.dubna v prostorách KJ, na níž si mohli všichni příchozí zdarma vyzkoušet voskovou batiku, ale i další techniky zdobení kraslic.
 • Putovní výstava výtvarně-dramatického kroužku předškoláků, pro níž si děti zvolily jako téma tajemný ostrov plný nebezpečí, ale i mnohých překvapení a které vytvořily v důmyslné trojrozměrné podobě obdivuhodné velikosti!

květen 2004

 • 4.ročník sportovního vystoupení v aerobiku dívek 4 věkových kategorií pro rodiče i širokou veřejnost
 • Vyhlášena výtvarná soutěž pro všechny občany bez rozdílu věku na téma"Můj domov", kterou ve spolupráci s galerií Prahy 1, U Radnice 13 pořádá Klub JUNIOR a nad níž záštitu převzal starosta MČ Praha-Libuš p.Petr Mráz.

červen 2004

 • 8.ročník Jílovského zpívání- tradiční pěvecké soutěže, jíž se pravidelně účastní vedle desítek dalších sborů také pěvecký sbor dětský i dospělý z Klubu JUNIOR.
 • JUDO exhibice s ukázkami moderního juda a sebeobrany pro všechny zájemce o tento sport i zvídavou veřejnost.
 • 4.závěrečný koncert hudebních oborů KLAVÍR, KYTARA, FLÉTNA,ZPĚVpořádaný již tradičně u příležitosti ukončení školního roku.
 • vyhlášení výsledků výtvarné soutěže "Můj domov" a ocenění výherců 

září 2004

 • 1.září – zahájení 5 školního roku činnosti Klubu JUNIOR programem "Dnů otevřených dveří" v termínech 1., 2. a 3.září s kompletní nabídkou 13-ti zájmových uměleckých, hudebních, vzdělávacích i sportovních oborů pro děti a mládež a nabídkou dvou nových žádaných oborů JÓGY a AEROBIKU pro ŽENY.

říjen 2004

 • Obnovení tradice "aktivně prožitých sobotních odpolední" vždy druhou sobotu v každém měsíci, 9.10. výtvarné sobotní odpoledne při odlévání svíček, jehož se zúčastnilo 14 dětí.
 • Florbalový zápas mezi oddílem KJ, jenž byl hostitelem, a florbalisty z Hodkoviček.

listopad 2004

 • Druhé sobotní odpoledne AKTIVNÍ SEBEOBRANA pro všechny děti bez rozdílu věku pod vedením zkušených trenérů juda

prosinec 2004

 • "Vánoce, vánoce přicházejí.." – 11.12. sobotní vánoční rukodělná tvorba
 • 20.12. Vánoční exhibice AEROBIKU děvčat 
 • Tradiční vánoční koncerty hudebních oborů Klubu JUNIOR tentokrát ve dvou různých koncertních sálech :
 • 21.12. Kulturní centrum Novodvorská,
 • 22.12. Základní umělecká škola Adolfa Voborského, Botevova ul. v Modřanech

únor 2005

 • Otevřen nový kroužek pro nejmenší děvčátka – "taneční a pohybová průprava", tréninky každé úterý pod vedením trenérky Bc.Elišky Froňkové
 • FIT sobota s AEROBIKEM pro ženy

březen 2005

 • Dětské sobotní odpoledne – cvičení aerobiku pro všechny, kteří mají rádi pohyb
 • Přípravná setkání s dětmi a rodiči na letní dětské tábory(příměstský tábor v Praze-měsíc červenec a mimopražský tábor v Čisté u Rakovníka měsíc srpen)

duben 2005

 • "Zveme všechny děti do světa hudby.." návštěva muzea hudby s výkladem
 • 19.4.- schůzka s rodiči a seznámení dětí s vedoucími i s táborovým programem + přihlašování dětí na oba letní tábory
 • nejmladší judisté vyslali své zástupce na 12 ročník turnaje přípravek pořádaný KP Benešov – výsledkem byla dvě pěkná 3.místa

květen 2005

 • 27.-29.5. Vystoupení pěveckého sboru v partnerském městečkuCaudebec ve Francii
 • otevřen nový kroužek Moderního výrazového tance
 • slavnostní hudební program při zahájení oslav 60.výročí ukončení války v obci

červen 2005

 • 1.6. vernisáž výtvarného oboru "Čarokrása"-čarodějná a kouzelná výstava doprovázená hrou na originální hudební nástroje.
 • 15.6., 16.6., 20.6., 23.6. závěrečné přehrávky hudebních a pěveckých kroužků KJ
 • 21.6. závěrečné exhibiční vystoupení všech skupin aerobiku dívek a skupiny Moderního tance.

červenec 2005

 • Příměstský tábor 2005 – Klub Junior Praha-Libuš
 • Přípravy k odjezdu na srpnový mimopražský LDT v Čisté u Rakovníka

září 2005

 • 5.9., 6.9. "Dny otevřených dveří v Klubu JUNIOR" seznámení se rodičů s lektory a s plánem na škol.rok 2005/06.
 • Příprava na 1.ročník písnicko-libušské drakiády

říjen 2005

 • Vystoupení pěveckého sboru Sírius v Klubu Senior
 • 22.10.výtvarné sobotní odpoledne při vytváření drátěných šperků a ozdobných kamínků
 • jogová cvičení nejen pro maminky z Klubu Junior

listopad 2005

 • Sebeobrana – a jak na to! Zajímavé sobotní odpoledne pro kluky i děvčata s trenéry judo oddílu v KJ
 • Otevření nízkoprahového Teen-klubu pro –náctileté ( prozatím v zapůjčených prostorách v ZŠ Meteorologická)

prosinec 2005

 • vánoce jsou za dveřmi… – sobotní výtvarné odpoledne při výrobě voňavých přání, drobných dárků a malých vánočních překvapení
 • předvánoční exhibiční vystoupení v aerobiku děvčat
 • vánoční koncerty hudebních oborů flétna, klavír, kytara, keybord, sborový a sólový zpěv v koncertním sále ZUŠ Adolfa Voborského

leden 2006

 • vznik pěveckého sboru dospělých Nashira a to nejen z rodičů dětí navštěvujících kroužky v KJ
 • 1.ročník turnaje ve stolním fotbale o Mistra Teen klubu

únor 2006

 • pololetní přehrávka začínajících žáků hudebního oboru Kytara lektora Mgr.Ďurecha
 • akce „Dny otevřených dveří“ Teen klubu
 • veřejné ukázkové a tréninkové hodiny zájmových oborů KJ

březen 2006

 • sobotní odpoledne s Tvořínkem tvorba loutek s lektorkou Lenkou Štěpánovou
 • otevření nového oddělení dětského Pěveckého sboru lektorky Anny Gabrielové

duben 2006

 • velikonoční výtvarná sobota
 • otevření výstavy výtvarných prací žáků  tohoto oboru u příležitosti oslav "Dne Země"
 • přípravy na 1.ročník soutěže LIBHUSH

květen 2006

 • LIBHUSH aneb "libušská hudební show" soutěžní klání všech přihlášených dětí nejen z KJ v hudebních oborech zpěv, kytara, klavír, flétna
 • 10.ročník Jílovského zpívání účast 2 pěveckých sborů Sirius a Nashira z KJ na nesoutěžní přehlídce pražských i mimopražských souborů
 • slavnostní vystoupení hudebních kroužků na akci „Libušské kuřátko“ pořádané u příležitosti návštěvy starosty spřáteleného partnerského města Caudebec ve Francii

červen 2006

 • exhibice v AEROBIKU děvčat všech věkových kategorií
 • závěrečné koncertní přehrávky hudebních oborů klavír, kytara, keybord, flétna, sborový a sólový zpěv v prostorách  KJ

červenec 2006 

 • Příměstský letní dětský tábor 2006  se základnou v Klubu Junior pod patronací MČ Praha-Libuš

 srpen 2006

 • mimopražský letní dětský tábor v Čisté u Rakovníka pořádaný ve spolupráci s humanitárním sdružení Protebe

září 2006

 • zahájení školního roku 2006/07 tradiční akcí "Dny otevřených dveří“ v Klubu JUNIOR
 • pěvecké vystoupení sboru Nashira a Sirius

říjen 2006

 • "Libušsko-písnická nota" 1.ročník hudebního setkání pěveckých sborů poprvé na "půdě" naší obce. Vedle sborů Klubu Junior, Nashira a Sirius (sbormistryně Ema Máchová), se zúčastnilo pěvecké těleso KAKOFON (sbormistr D. Fellner)a pěvecký sbor Ad libitum (sbormistr T. Klima)
 • návštěva vodního ráje v Měříně ve spolupráci s humanitárním sdružením Protebe
 • 2.ročník písnicko-libušské drakiády

listopad 2006

 • zahájena činnost nového kroužku Jóga pro děti pod vedením lektorky Adély Bergrové
 • příprava na vánoční exhibici v AEROBIKU

prosinec 2006

 • vánoční koncerty hudebních oborů KLAVÍR, KYTARA, KEYBORD, FLÉTNA, SBOROVÝ A SÓLOVÝ ZPĚV ve velkém koncertním sále ZUŠ Adolfa Voborského v Praze 4 Modřanech
 • předvánoční exhibice AEROBIKU děvčat čtyř věkových kategorií pod vedením trenérky Bc. E. Froňkové v TV hale anglické školy
 • účast oddílu Judodragons na 12. ročníku vánočního turnaje judistů pod vedením trenérů Ing. M. Vondrouše a Ing. O. Ježka, v němž naši borci získali postupně ve třech věkových kategoriích dvě 1. místa, dvě 2. místa a pět 3. míst

leden 2007

 • výroční koncert pěveckého sboru Nashira v kapli sv. Anny v Dolnokrčské ulici v Praze 4 u příležitosti 1.výročí vzniku sboru
 • novoroční výtvarná sobota pro všechny děti, které nechtějí zůstat sedět doma

únor 2007

 • vystoupení dětského pěveckého sboru pod vedením lektorky Anny Gabrielové
 • sebeobrana při sobotním odpoledni dětí – ukázky jednoduchých technik obrany a odrazu útočníka

březen 2007 

 • mezioddílový turnaj judo přípravky, mladších i starších žáků a žákyň v Neratovicích se ziskem pěti 4.míst a tří 3.míst
 • sobotní odpoledne s AEROBIKEM
 • fotografování dětí v KJ

duben 2007

 • velikonoční výtvarná sobota při batikování vajíček a s kresbou voskem
 • přípravná schůzka s rodiči na již třetí ročník příměstského letního dětského tábora tentokrát ve znamení Dobrodružství s letopisy Narnie  a mimopražského dětského tábora opět v Čisté u Rakovníka
 • děti FITTNESS aneb sportem proti drogám – semifinálové kolo soutěže choreografií v aerobiku na Kladně

 květen 2007 

 • 2.ročník LIBHUSH alias libušská hudební show – přátelské  klání v hudebních dovednostech dětí a mládeže nejen z KJ
 • judo závody mladších i starších žáků a žákyň v Kralupech n/Vltavou se ziskem medailových umístění „na bedně“

 červen 2007

 • koncertní přehrávky hudebních oborů klavír, flétna, kytara, keybord, sólový a sborový zpěv u příležitosti ukončení školního roku
 • exhibiční vystoupení AEROBIKU děvčat čtyř věkových kategorií
 • veřejné tréninkové hodiny s možností zdarma si zakusit treninky míčových her, florbalu, judo
 • poslední schůzka s rodiči před zahájením obou letních táborů – příměstského LDT konaného v červenci v Praze a mimopražského LDT pořádaného ve spolupráci s humanitárním sdružením Protebe v Čisté u Rakovníka

Červenec 2007

 • Třetí ročník příměstského letního dětského tábora pod patronací MČ Praha-Libuš – tentokrát na téma "Letopisy Narnie"

Srpen 2007

 • Třetí ročník mimopražského letního dětského tábora v Čisté u Rakovníka ve spolupráci s hl. pořadatelem humanitárním sdružením Protebe

Září 2007

 • Zahájení nového školního roku 2007/08 tradiční akcí "Dny otevřených dveří" v Klubu JUNIOR
 • Koncertní vystoupení pěveckých sborů Nashira+ Sirius

září 2008

 • Den otevřených dveří Klubu JUNIOR – 9.ročník tradiční akce a přihlašování dětí do zájmových kroužků a sportovních oborů: Aerobik, Angličtina, Čtení psaní jako hraní, Flétna, Florbal, Francouzština, Hudební nauka, Chystáme se do školy, Jóga, Judo, Keramika,Klavír-klávesy-akordeon, Kreativní tvorba, Kytara, Míčové hry, Pěvecký sbor, Ruština, Sólový zpěv, Španělština, Tvořínek, Výtvarný obor

říjen 2008

 • 3.ročník nesoutěžního festivalu pěveckých těles Libušsko-písnická nota
 • Otevření dvou nových zájmových kroužků – výuka hry na housle, angličtina hrou (pro nejmladší věk)

listopad 2008

 • Sportovní sobota pro děti bez rozdílu věku –program zaměřený na pohybové aktivity a orientační hry s přespáním dětí ve spacáku v tělocvičně KJ
 • Generální zkouška předvánočních koncertů hudebních oborů

prosinec 2008

 • Mikulášská besídka nejen pro děti z Klubu JUNIOR
 • Otevření nového kroužku – cvičení na balančních míčích pro malé i větší
 • Vánoční koncert  hudebních oborů v koncertním sále ZUŠ Adolfa Voborského v Praze-Modřanech 
 • Vánoční koncert mladších dětí hudebních oborů v amfiteatru E.I.S.P.
 • Vánoce vánoce přicházejí – otevřené sobotní výtvarné odpoledne

leden 2009

 • Včely, čmeláci, včelaři, med – účast výtvarníků z KJ v celostátní výtvarné soutěži
 • Otevřená hodina angličtiny – veřejná prezentace pojetí montessori výuky cizího jazyka

únor 2009

 • Zimní turnaj v judu – turnaj malých judistů s ukázkami prvků sebeobrany
 • Výtvarné sobotní odpoledne – drátkování, batika

březen 2009

 • Salsa v Klubu JUNIOR- nově otevřený sportovní kroužek
 • Flétničky v Klubu Senior
 • První táborová schůzka s rodiči k LDT

duben 2009

 • Velikonoční výtvarná sobota v Klubu JUNIOR
 • Intenzivní jazykový kurz  nejen pro děti z KJ jedoucí na výměnný pobyt do italského městečka Vigarano
 • Fotografování dětí

květen 2009

 • Hurá do Itálie! – výměnný pobyt dětí z KJ v Itálii
 • LIBHUSH alias Libušská hudební show – 4.ročník soutěže hudebních dovedností dětí a mládeže

červen 2009

 • Závěrečné koncerty všech hudebních oborů u příležitosti ukončení školního roku
 • Závěrečná exhibice Aerobiku děvčat všech věkových kategorií
 • Závěrečná Judo exhibice
 • Táborová schůzka s rodiči dětí k LDT
 • Předávání Osvědčení dětem všech zájmových kroužků a sportovních oborů Klubu JUNIOR za školní rok 2008/09

červenec 2009

 • 6.ročník Příměstského letního dětského tábora Klubu JUNIOR

srpen 2009

 • Mimopražský LDT ve spolupráci s HS Protebe v Blatné
 • Letní soustředění judistů v Krkonoších

září 2009

 • Den otevřených dveří v Klubu JUNIOR – jubilejní 10.ročník akce s možností přihlášení dětí a mládeže do zájmových kroužků a oborů dle aktuální nabídky: Aerobik, Angličtina, Anglická konverzace s rodilým mluvčím, Čeština, Čtení psaní jako hraní, Flétna, Florbal, Francouzština, Hudební nauka aneb Hrátky s notami, Chystáme se do školy, Jóga, Judo, Keramika, Klavír, Klávesy, Kreativní obor, Kytara, Němčina, Počítačové kroužky, Ruština, Salsa, Sportovní hry, Španělština, Tvořínek, Výtvarná tvorba, Zpěv a jeho interpretace  

říjen 2009

 • Podzimní turnaj judistů v Neratovicích – 2x 1.místo, 3x 2.místo, 3x 3.místo pro malé judisty z KJ

listopad 2009

 • Víkendy pro celé rodiny – závěrečná setkání nad akcí pořádanou ve spolupráci s HS Protebe pro děti a jejich rodiče
 • Generální zkouška předvánočních koncertů hudebních oborů Klubu JUNIOR

prosinec 2009

 • Mikulášská s vodáky – tradiční akce tentokrát na březích Vltavy
 • Jubilejní 10.vánoční koncert hudebních oborů Klavír I., Kytara II., Flétna II., Sólový zpěv – koncertní sál ZUŠ Adolfa Voborského v Praze-Modřanech
 • Jubilejní 10.vánoční koncert hudebních oborů Klavír II., Kytara I., Flétna I.,- amfiteátr E.I.S.P.  
 • Vánoční exhibice v Aerobiku
 • Vánoční besídka u výtvarníků – společné setkání nad kreativní tvorbou

leden 2010

 • Rozšíření nabídky výuky angličtiny pro maminky na mateřské dovolené
 • Příprava k maturitě z RJ – nově otevřený kurz ruštiny zaměřený na úspěšné složení maturitní zkoušky

únor 2010

 • Otevření konverzačního kurzu němčiny a ruštiny pro studenty SŠ
 • Výtvarně kreativní odpoledne  – Sobota s Fimem

březen 2010

 • Závody judistů v Benešově – zisk 1x zlaté, 1x stříbrné, 1x bramborové medaile
 • Pojď si hrát! – angličtina pro malé dyslektiky
 • První informativní schůzka s rodiči k 7. ročníku letních dětských táborů

duben 2010

 • Jaro a Velikonoce očima dětí – 2.místo v celopražské výtvarné soutěži dětských kolektivů při ZŠ a dětských klubech
 • Dubnový kvalifikační turnaj ml.judistů na mistrovství ČR v Týně n/Vltavou
 • Fotografování dětí všech kroužků KJ
 • Den Země – zábavně vzdělávací program připravený ve spolupráci s Vyšehradskými včelaříky, MČ Praha-Libuš a HS Protebe pro kamarády z MŠ i ZŠ

květen 2010

 • Nabídka letních intenzivních jazykových kurzů AJ, ČJ, RJ, FJ, ŠJ
 • LIBHUSH alias Libušská hudební show – 5.ročník hudebního klání dětí a mládeže v oborech klavír, flétna, kytara, sólový a sborový zpěv
 • Vystoupení vítězů Libušské hudební schow v Klubu SENIOR

červen 2010

 • Pojeďme spolu – společný výlet dětí z KJ s dětmi s hendikepem z HS Protebe do Botanické zahrady v Tróji
 • Kondiční víkendové soustředění judistů v Orlických horách
 • Závěrečné koncerty všech hudebních oborů u příležitosti ukončení školního roku 2009/10
 • Závěrečná exhibice Aerobiku děvčat všech věkových kategorií
 • Táborová schůzka s rodiči dětí k příměstskému a mimopražskému LDT
 • Předávání Osvědčení dětem všech zájmových kroužků a oborů Klubu JUNIOR za školní rok 2009/10

červenec 2010

 • 7.ročník Příměstského letního dětského tábora Klubu JUNIOR U nás v Kocourkově

srpen 2010

 • Mimopražský letní dětský tábor Stvoření světa  ve spolupráci s HS Protebe v Ostrém u Blatné

září 2010

 • Den otevřených dveří v Klubu JUNIOR – 11.ročník akce s možností přihlášení dětí a mládeže do zájmových kroužků a oborů dle aktuální nabídky: Aerobik, Angličtina, Čeština pro cizince, Čtení psaní jako hraní, Flétna, Florbal, Francouzština, Hudební nauka aneb Hrátky s notami, Chystáme se do školy, Jóga, Judo, Klavír, Klávesy, Kreativní tvorba, Kytara, Moderní výrazový tanec, Němčina, Počítačové kroužky, Ruština, Salsa, Sportovní hry, Španělština, Tvořínek, Výtvarná tvorba, Zpěv a jeho interpretace  

říjen 2010

 • Povídálek – nový vzdělávací kroužek pro děti s dysleksií a dysgrafií
 • Dny zdraví – Veselé bubnování – akce ve spolupráci s HS Protebe zaměřená na rodinné kolektivy
 • Zumba – nové směry cvičení spojující prvky aerobiku a moderního tance za zvuků rytmické hudby
 • Pochod Za posvícenským koláčem

listopad 2010

 • Otevření nového oddělení Sborového zpěvu dětí
 • Generální zkouška předvánočních koncertů hudebních oborů Klubu JUNIOR

prosinec 2010

 • Mikulášská nadílka v Klubu JUNIOR
 • 11.vánoční koncert hudebních oborů Klavír II., Kytara II., Flétna II., Sólový zpěv, Sborový zpěv – koncertní sál ZUŠ Adolfa Voborského v Praze-Modřanech
 • 11.vánoční koncert hudebních oborů Klavír I., Kytara I., Flétna I., Sboreček pro nejmenší- amfiteátr E.I.S.P.  
 • Vánoční exhibice v Judu
 • Půjdem spolu do Betléma – vánoční výstava výtvarného a kreativního oboru
 • Zimní tábor s ohňostrojem – prázdniny plné pohybu, soutěží a dovedností ve spolupráci s HS Protebe

2011

IMAG0050

IMAG0052

leden 2012

 • Novoroční rukodělný ateliér – pletení a háčkování nejen z pletací příze
 • Florbalový miniturnaj – sportovní klání po vánočním hodování

únor 2012

 • 12 týdnů zdravého hubnutí –  kurz redukce váhy pod odborným vedení fyzioterapeuta
 • zimní JUDO závodění – novoroční exhibiční závody nejmladších judistů KJ

březen 2012

 • Jarní probuzení – joga v kombinaci s vhodným stravováním Vás přiblíží k vysněné postavě i vnitřní pohodě
 • Vernisáž 2D a 3D výtvarných děl u příležitosti slavnostního otevření Divadelního sálu Václava Havla v E.I.S.P. – společná akce kroužku Výtvarné tvorby KJ a English International school of Prague  
 • Hrátky s angličtinou – jazykové hrátky pro předškoláky
 • Informativní schůzka k 9.ročníku letních dětských táborů KJ

duben 2012

 • Velikonoční sobotní odpoledne – výtvarné dílny pro malé i velké s pletením pomlázky
 • Den Země s včelaříky v Klubu JUNIOR – den plný soutěží a her s tematickým zaměřením
 • JUDO závody v Benešově – zisk 1x stříbrné, 2x bronzové, 4x bramborové medaile
 • Fotografování dětí zájmových kroužků a sportovních oborů KJ

květen 2012

 • LIBHUSH alias Libušská hudební show – hudební klání dětí a mládeže nejen z KJ v oborech klavír, kytara, flétna, sólový a sborový zpěv
 • Slavnostní vystoupení vítězů Libušské hudební show v Klubu SENIOR
 • Výlet pro děti (ale i rodiče) do Kutné Hory na památky – společná akce s HS Protebe

červen 2012

 • Dobrodružství na raftech – vodácký výlet pro děti i rodiče, společná akce s HS Protebe
 • Závěrečná exhibice Aerobiku děvčat v KJ
 • Hudební přehrávky pro veřejnost - závěrečné koncerty hudebních oborů u příležitosti ukončení školního roku 2011/12
 • Předání Osvědčení dětem zájmových kroužků a sportovních oborů Klubu JUNIOR za školní rok 2011/12
 • Táborová schůzka s rodiči k příměstskému a mimopražskému LDT

červenec 2012

 • 9.ročník příměstského letního dětského tábora Klubu JUNIOR Už víš, čím chceš být? /čím je která profese důležitá, co člověku zajišťuje ../

srpen 2012

 • Mimopražský letní dětský tábor SHREK 5 ve spolupráci s HS Protebe  v RS Blatnice
 • Kondiční soustředění judistů v Krkonoších
 • WELCOME SCHOOL – testovací  intenzivní kurz angličtiny před nástupem studentů do vyšších tříd ZŠ, SŠ

září 2012

 • Den otevřených dveří v Klubu JUNIOR – 13. ročník akce s možností přihlášení dětí do zájmových kroužků a sportovních oborů dle aktuální nabídky
 • Pražské cyklozvonění – spolupráce dětí z KJ při organizaci tradiční cyklojízdy z MČ Praha-Libuš při dalším ročníku cykloakce pod záštitou hl.m.Prahy v rámci evropského týdne mobility
 • Kralupy Cup – závody mladých judistů, zisk 2x zlatá, 1x stříbrná, 2x bronzová, 5x bramborová medaile

říjen 2012

 • Drama English, Business English – rozšíření nabídky jazykových kurzů
 • Drakiáda – tradiční zábavné sobotní odpoledne u příležitosti Dne zdraví
 • Judo závody v Lounechzisk 2x stříbrné, 2x bronzové, 1x bramborové medaile

listopad 2012

 • Šachový turnaj pro děti – akce ve spolupráci s HS Protebe
 • Judo závody v Neratovicích – zisk 2x zlaté, 2x stříbrné, 1x bronzové, 4x bramborové medaile
 • Generální zkouška vánočních koncertů hudebních oborů Klubu JUNIOR

prosinec 2012

 • 13.vánoční koncert hudebních oborů Klavír II., Kytara I., II., Flétna II., Sólový zpěv – koncertní sál ZUŠ Adolfa Voborského v Praze-Modřanech
 • 13.vánoční koncert hudebních oborů Klavír I., Flétna I., Sbor – Divadelní sál Václava Havla v English International School of Prague  
 • Mikulášská nadílka v Klubu JUNIOR
 • Vánoční JUDO turnaj v Trutnově – zisk 1x zlaté, 1x stříbrné, 1x bronzové, 2x bramborové medaile
 • Vánoční prázdniny v českém ráji – zimní sporty a společenský program na pobytové akci s HS Protebe

2013

IMAG0053

IMAG0054

leden 2014

 • Hokejbalové klání v KJ – novoroční turnaj ve spolupráci s Pražským svazem hokejbalu
 • Pleteme z pedigu –užitková rukodělná dílna pro malé i velké

únor 2014

 • Funkční trénink – komplexní systém cvičení na zlepšení fyzické kondice pro každý věk
 • Zimní turnaj v judo – soutěž nejmladších judistů v KJ

březen 2014

 • Jak zdravě hubnout  – opakování žádaného kurzu redukce váhy pod dohledem fyzioterapeutky
 • Masopustní masky – výroba masek a tamburin na průvod
 • JUDO závody v Neratovicích – stoprocentní medailových úspěch judistů na jarním turnaji
 • Informativní schůzka k 11.ročníku letních dětských táborů KJ

duben 2014

 • Pražský dětský cyklistický pohár – příprava na závody ve spolupráci s Bike Clinic
 • Den Země v Klubu JUNIOR – tradiční akce nejen pro děti z Klubu JUNIOR
 • Velikonoční gymnastické soustředění – třídenní sportovní pobyt rodin junior.gymnastek v Liberci
 • Fotografování dětí zájmových kroužků KJ

květen 2014

 • Exhibiční JUDO trénink pro veřejnost
 • LIBHUSH alias Libušská hudební show – 11. ročník hudebního klání dětí a mládeže nejen z KJ v oborech klavír, kytara klasická/elektrická, flétna, sólový a sborový zpěv
 • Vystoupení vítězů Libušské hudební show v Klubu SENIOR – slavnostní předávání cen

červen 2014

 • Gymnastické vystoupení děvčat v KJ
 • Závěrečné otevřené koncerty hudebních oborů u příležitosti ukončení školního roku 2013/14
 • Předávání Osvědčení dětem zájmových kroužků Klubu JUNIOR za školní rok 2013/14
 • Táborová schůzka s rodiči k příměstskému a mimopražskému LDT

červenec 2014

 • 11.ročník příměstského letního dětského tábora Klubu JUNIOR s celotáborovou tématickou hrou Piráti
 • English sommer camp – letní vzdělávací program v anglickém jazyce pro děti věku 1.stupně ZŠ 

srpen 2014

 • Mimopražský letní dětský tábor v Blatné v jižních Čechách
 • Sportovní soustředění judistů na Šumavě

září 2014

 • Den otevřených dveří v Klubu JUNIOR – 15. ročník akce s možností přihlášení dětí do zájmových kroužků dle aktuální nabídky pro škol. rok 2014/15
 • Pražské cyklozvonění – spolupráce dětí z KJ při organizaci tradiční cyklojízdy z MČ Praha-Libuš na Prahu 13 –cykloakce pod záštitou hl.m.Prahy
 • Aikidó meditační, dechové a bojové cvičení – ukázky technik s praktickou výukou

říjen 2014

 • Pražský přebor žáků v judu v Praze na Folimance – zisk tří zlatých a jedné stříbrné medaile
 • Veselé bubnování – praktické ukázky pozapomenutého zdravého muzicírování

listopad 2014

 • Generální zkouška tří vánočních koncertů hudebních oborů Klubu JUNIOR
 • Přebor ČR mladšího žactva v JUDO v Hranicích na Moravě  – zisk bronzové medaile + dvě finálové účasti

prosinec 2014

 • Mikulášská nadílka v KJ
 • 15. ročník vánočních koncertů hudebních oborů KJ:
 • koncertní sál ZUŠ Adolfa Voborského na Praze 12,  Divadelní sál Václava Havla v English International School of Prague, Hudební sálek Klubu JUNIOR / koncert začínajících žáků.  

Zveřejněno autorem .