Klavír

Černá s bílou – klasické nestárnoucí barvy, které m.j. představují eleganci a jistou noblesu. Nespočet černých a bílých kláves dává velikou škálu možností, které může vytvořit pouhých deset prstů na rukou. Klavír – to je nástroj, který vyžaduje píli a řád při cvičení, ale za to Vám i Vašim dětem vnese do života radost, krásnou hudbu, barvité melodie i osobitý přednes.

Odborní lektoři

Bc.Rozálie Palovová
tel.: 773 570 675
rozalie.palovova@gmail.com

Jaroslav Vacík, DiS
tel.: 777 026 285
e-mail: yaroslav.vacik@gmail.com

MgA. Terezie Málková
tel.: 777 861 116
e-mail: tereziemalkova@gmail.com

Veronika Dražková

tel.: 792 302 874

e-mail: veronika.drazkova@seznam.cz,

Zajímá Vás více informací o lektorce?

Zveřejněno autorem .