Kytara

Na hodinách výuky hry na kytaru lektoři přistupují ke každému jednotlivému žáku individuálně, neboť za nejdůležitější považují především zájemce o hru na kytaru nadchnout..důležité je uvědomit si jeho individualitu – některý žák potřebuje poměrně pevně vedenou spolupráci lektor-žák na hodině, jiný postupuje vpřed ve výuce při poměrně volném a inspirativním, nicméně důsledném pojetí hudební výuky. Mezi těmito polohami je škála, v jejímž prostoru se nacházejí povahy žáků a cílem je tyto originální body správně uchopit. Existuje nepřeberné množství skladeb od melodií pro jeden prst až po skladby na úrovni koncertní. Předpokladem dobré úrovně hry na kytaru je také určitá úroveň znalostí z hudební teorie, s níž je žák při výuce vhodnou formou seznamován.

Výuka na hudební nástroj  má i v obecné rovině pro dítě tyto pozitivní momenty:

Učením se na nástroj dítě rozvíjí svou jemnou motoriku-velmi podstatné pro kterýkoli vzdělávací proces, ale též pro rozvoj hudebního cítění a dětské fantazie.

Lektoři tak dopomáhají dítěti zvýšit svoji soustředěnost  spolu s nastavením jeho vnitřní discipliny. To platí dvojnásob pro děti hyperaktivní či děti s poruchou učení .

Lektoři respektují přání žáka i jeho zvolený cíl: ať již je jím zvládnutí kvalitních základů klasické hry na kytaru či hra na velmi dobré
úrovni pouze pro své potěšení a zábavu.

 

Odborní lektoři:

Jan Štuller

tel.: 702 107 728

e-mail: jan.stuller@email.cz,

 

Kateřina Kovalová

tel.: 739 144 482

kovalovakata@gmail.com

Zajímá Vás více informací o lektorech?

 

Zveřejněno autorem .