Vážení rodiče,

Zveřejněno autorem & v kategorii .

dovolte pozvat Vás na Zápis do zájmových kroužků a sportovních oborů na školní rok 2021/22 ve čtvrtek 9.září od 18 hodin do Klubu Junior, ul.Na Okruhu 1 na sídlišti Písnice, kde budete mít příležitost osobně si pohovořit s lektory a domluvit časový rozvrh výuky a tréninků na celý školní rok.

Srdečně zve vedení KJ a celý tým lektorů!
LK