Boomwhackers

/kroužek není ve školním roce 2018/19 otevřen vzhledem k nezájmu o jeho výuku/

Jak uchopit hudbu? Hra s barevnými trubicemi prohlubuje muzikální cítění, rytmus a melodiku. Zábavnou formou otvírá dveře do světa základů hudby a hudební nauky. Vede k poznání, že rytmus je zvuk a zvuk je rytmus. Ukazuje a rozvíjí souhru v kolektivu.

Boomwhackers – úderem hrající trubice, trubky, rourky, tubusy, dle barvy vyluzující tón se specifickým zvukem. Díky odlišné délce vydává každá trubice jiný tón.

Bhoomwhackers

 

 

 

 

 

 

 

 

Odborný lektor

Peter Pavlík
tel.: 602 332 142
e-mail: peter.pavlik@seznam.cz

Zveřejněno autorem .