Z kategorie Důležitá sdělení

Vážení rodiče, vážení přátelé,

Zveřejněno autorem & v kategorii .

dovolte popřát Vám radostný a úspěšný celý rok 2020 – kéž je naplněn osobní pohodou, pevným zdravím a nezdolným humorem k překonávání všech překážek! Současně dovolte informovat Vás o úhradě kurzovného zájmových kroužků Vašich dětí na 2.pololetí tohoto školního roku – a to nejpozději do data 25.ledna 2020 dle Pokynů, které naleznete zde v sekci […]

Vážení rodiče,

Zveřejněno autorem & v kategorii .

v čase podzimních prázdnin, t.j. ve dnech 29. a 30.října je Klub Junior uzavřen. Na výuce s Vašimi dětmi se setkáme opět od čtvrtka 31. října v obvyklých časech. Krásné podzimní dny …                                                                                LK

Zápis do zájmových kroužků a sportovních oborů na školní rok 2019/20

Zveřejněno autorem & v kategorii .

Srdečně zveme na Zápis do zájmových kroužků a sportovních oborů na školní rok 2019/20 v pondělí 9. září od 18 hodin do prostor tělocvičny Klubu Junior, ul. Na Okruhu 1, sídliště Písnice. Zájemci zde budou mít příležitost osobně si pohovořit s lektory a domluvit časový rozvrh docházky na vybrané obory na celý školní rok s výjimkou hudebního oboru […]

Závěrečné přehrávky hudebních kroužků Klubu Junior u příležitosti ukončení škol. roku 2018/19:

Zveřejněno autorem & v kategorii .

Vážení rodiče, přátelé a příznivci Klubu Junior, dovolte pozvat Vás srdečně na závěrečné hudební přehrávky jednotlivých kroužků dle přehledu níže: KLAVÍR lektorky Rozálie Palovové:             čtvrtek 13.června v 17:00 hodin KLAVÍR lektorky Ireny Tylšarové:               čtvrtek 13.června v 18:00 hodin KLAVÍR lektorky Terezie Málkové:              úterý 18.června v 17:15 hodin FLÉTNA lektorky Veroniky Dražkové:         pátek 14.června v 17:00 hodin FLÉTNA lektorky Markéty […]

LIBHUSH 2019

Zveřejněno autorem & v kategorii .

Již patnáctý rok je tu Libhush alias Libušská hudební show, soutěž hudebních dovedností dětí a mládeže. Uplynulé ročníky již tradičně ukázaly opravdový talent mnoha účastníků. Zastoupeni byli flétnisté, kytaristé, klavíristé.. Přihlásí se také letos ti, kteří muzicírují i jinde než v Klubu Junior? Budou jejich kvality takové jako předcházející ročníky? Udělali mladí virtuosové další pokroky? […]