Z kategorie Důležitá sdělení

Vážení rodiče,

Zveřejněno autorem & v kategorii .

vítejte v novém školním roce 2023/24 na zájmových kroužcích a sportovních oborech Klubu Junior Prosím přečtěte si důležité INFORMACE níže: Zájmové kroužky zahájily již 24. rok své činnosti realizovaným Zápisem – dodatečné přihlášení průběžně umožňujeme Platbu na toto 1.pololetí zrealizujte dle Pokynů v CENÍKU zde na www.klubjunior.cz nejpozději do 30. září 2023! Po tomto datu již nebude […]

Zveřejněno autorem & v kategorii .

                          Informovaný souhlas rodiče   Souhlasím, aby můj syn/ má dcera: ……………………………………………………………. se účastnil /-a pravidelných tréninků Judo v Klubu Junior provozovaném městskou částí Praha-Libuš, do nichž jsou zapojeny a vyučovány techniky v postoji – Nage Waza, techniky na zemi –Katame Waza, pády Ukemi, boj v post a boj na zemi – Ne waza, Jime waza, páky – […]

Zveřejněno autorem & v kategorii .

                            Informovaný souhlas rodiče   Souhlasím, aby můj syn/ má dcera: ……………………………………………………………. se účastnil /-a pravidelných tréninků Gymnastiky/Gymnastické přípravky v Klubu Junior provozovaném městskou částí Praha-Libuš, do nichž jsou zapojeny a vyučovány pohybové dovednosti typu kotouly, přemety, salta a další cviky prostných sestav, dále osvojování si cvičení na nářadí: švédská bedna, kladina, ripstole, odrazový můstek, koza, […]

Vážení rodiče, vážení přátelé,

Zveřejněno autorem & v kategorii .

Klub Junior jako pestré otevřené centrum nabízí již dvacátým čtvrtým rokem zájmové vzdělávání pro každý věk bez ohledu na míru talentu či dispozic pro nadcházející školní rok 2023/24 v těchto oborech: AIKIDÓ/ANGLIČTINA/BAINŠÓMJÓ/FLÉTNA ZOBCOVÁ, PŘÍČNÁ/GYMNASTIKA,GYMNASTICKÁ PŘÍPRAVKA/JÓGA/JUDO/KONDIČNÍ CVIČENÍ/KYTARA KLASICKÁ, ELEKTRICKÁ/KLAVÍR/SÓLOVÝ ZPĚV/. Dovolte pozvat Vás na Zápis do zájmových kroužků na nový školní rok v ÚTERÝ 12.září v […]

Vážení rodiče, milí přátelé,

Zveřejněno autorem & v kategorii .

věřím, že prožíváte zasloužené dny letního odpočinku na svých prázdninových cestách a dovolených – užívejte naplno a odpočiňte si.. S celým týmem lektorů a trenérů se budeme na Vás a Vaše děti těšit opět po létě v cca první dekádě měsíce září při Zápise na nový školní rok 2023/24 – jeho přesné datum i hodinu […]

Vážení rodiče a příznivci Klubu Junior,

Zveřejněno autorem & v kategorii .

dovolte pozvat Vás na tradiční závěrečné hudební přehrávky u příležitosti zakončení školního roku 2022/23 dle termínů níže: STŘEDA 14. června v 17:30 hodin klavírní přehrávka lektorky Ireny Tylšarové ÚTERÝ 20. června v 16:30 hodin kytarová přehrávka lektora Jana Štullera ÚTERÝ 20. června v 17:30 hodin kytarová přehrávka lektorky Lucie Urbanové ČTVRTEK 22. června v 16:30 hodin klavírní přehrávka lektorky […]