Z kategorie Důležitá sdělení

Vážení rodiče,

Zveřejněno autorem & v kategorii .

v termínu Jarních prázdnin Prahy 1-5,  t.j. v týdnu 17.-21.února je Klub Junior uzavřen. Těšíme se na shledanou opět v pondělí 24.2.! LK

Vážení rodiče, vážení přátelé,

Zveřejněno autorem & v kategorii .

dovolte popřát Vám radostný a úspěšný celý rok 2020 – kéž je naplněn osobní pohodou, pevným zdravím a nezdolným humorem k překonávání všech překážek! Současně dovolte informovat Vás o úhradě kurzovného zájmových kroužků Vašich dětí na 2.pololetí tohoto školního roku – a to nejpozději do data 25.ledna 2020 dle Pokynů, které naleznete zde v sekci […]

Vážení rodiče,

Zveřejněno autorem & v kategorii .

v čase podzimních prázdnin, t.j. ve dnech 29. a 30.října je Klub Junior uzavřen. Na výuce s Vašimi dětmi se setkáme opět od čtvrtka 31. října v obvyklých časech. Krásné podzimní dny …                                                                                LK

Zápis do zájmových kroužků a sportovních oborů na školní rok 2019/20

Zveřejněno autorem & v kategorii .

Srdečně zveme na Zápis do zájmových kroužků a sportovních oborů na školní rok 2019/20 v pondělí 9. září od 18 hodin do prostor tělocvičny Klubu Junior, ul. Na Okruhu 1, sídliště Písnice. Zájemci zde budou mít příležitost osobně si pohovořit s lektory a domluvit časový rozvrh docházky na vybrané obory na celý školní rok s výjimkou hudebního oboru […]