Příspěvky od LK

Vážení rodiče, vážení přátelé,

Zveřejněno autorem & v kategorii .

dovolte popřát Vám radostný a úspěšný celý rok 2020 – kéž je naplněn osobní pohodou, pevným zdravím a nezdolným humorem k překonávání všech překážek! Současně dovolte informovat Vás o úhradě kurzovného zájmových kroužků Vašich dětí na 2.pololetí tohoto školního roku – a to nejpozději do data 25.ledna 2020 dle Pokynů, které naleznete zde v sekci […]

Vážení rodiče, vážení přátelé ,

Zveřejněno autorem & v kategorii .

dovolte pozvat Vás v tomto svátečním čase na předvánoční koncerty Vašich dětí do zrcadlového sálku Klubu Junior –   poprvé v PÁTEK 6.prosince v 17:30 hodin, kde uslyšíme žáky oboru Flétna lektorek Markéty Tylšarové a Veroniky Dražkové a dále Klavír lektorky Ruth Sochorové a podruhé v ÚTERÝ 10.prosince v 18:00 hodin, kde uslyšíme žáky Kytarových […]

Vážení rodiče,

Zveřejněno autorem & v kategorii .

v čase podzimních prázdnin, t.j. ve dnech 29. a 30.října je Klub Junior uzavřen. Na výuce s Vašimi dětmi se setkáme opět od čtvrtka 31. října v obvyklých časech. Krásné podzimní dny …                                                                                LK

Vážení rodiče,

Zveřejněno autorem & v kategorii .

vstoupili jsme do 20. roku činnosti zájmových kroužků a sportovních oborů Klubu Junior – dovolte popřát Vám úspěšný školní rok 2019/20, ve kterém se budeme setkávat při společných koncertech, hudební soutěži a sportovních exhibicích. Kurzovné zájmových kroužků na 1. pololetí uhraďte nejpozději do 27. září 2019 dle Pokynů, které naleznete zde v sekci Ceník. Dovolím si […]

Kondiční/Fit cvičení

Zveřejněno autorem & v kategorii .

s trenérkou Ing. Hankou Zedníkovou začíná již ve středu 18. září v 19:15 hodin v zrcadlovém sálku Klubu Junior – vstup brankou u tělocvičny. STŘEDA zůstává tréninkovým dnem – těší se na vás trenérka Hanka!

Vážené jogínky, jogíni,

Zveřejněno autorem & v kategorii .

podvečerní výuka JÓGY zahájí své lekce od počátku října v přízemním zrcadlovém sálku Klubu Junior – sledujte Aktuality, kde naleznete i přesný termín první lekce! Těší se na Vás lektorka Mgr.Renáta Chrenová