Příspěvky od LK

Vážení rodiče,

Zveřejněno autorem & v kategorii .

dovolte popřát Vám klidné a požehnané svátky Velikonoc, na setkání s Vašimi dětmi na zájmových kroužcích se těšíme opět v úterý 19.dubna Tým lektorů

Vážení rodiče,

Zveřejněno autorem & v kategorii .

dovolte popřát Vám klidné a požehnané svátky Velikonoc, na setkání s Vašimi dětmi na zájmových kroužcích se těšíme opět v úterý 19.dubna Tým lektorů

Vážení rodiče,

Zveřejněno autorem & v kategorii .

dovolte pozdravit Vás v měsíci březnu s informací že v tomto týdnu Jarních prázdnin Prahy 1-5, t.j. v termínu 7.-11./3. výuka v Klubu Junior neprobíhá. Celý tým lektorů a trenérů Vám přejeme klidné prožití prázdnin a těšíme se na shledání opět od pondělí 14.března! LK

Vážení rodiče,

Zveřejněno autorem & v kategorii .

dovolte přivítat Vás v novém roce 2022 – kéž je naplněn každodenní pohodou, pevným zdravím a klidnou myslí! Současně dovolte informovat o úhradě kurzovného zájmových kroužků Vašich dětí na 2.pololetí tohoto školního roku – a to nejpozději do 31.ledna 2022 dle Pokynů, které naleznete zde na webových stránkách v sekci Ceník. Dovolím si Vás upozornit, že […]

Vážení rodiče,

Zveřejněno autorem & v kategorii .

dovolte přivítat Vás v novém roce 2022 – kéž je naplněn každodenní pohodou, pevným zdravím a klidnou myslí! Současně dovolte informovat o úhradě kurzovného zájmových kroužků Vašich dětí na 2.pololetí tohoto školního roku – a to nejpozději do 31.ledna 2022 dle Pokynů, které naleznete zde na webových stránkách v sekci Ceník. Dovolím si Vás upozornit, že […]

Vážení rodiče,

Zveřejněno autorem & v kategorii .

dovolte popřát Vám šťastné vykročení do nového roku 2022, naplněného láskou, čistou radostí a pevným každodenním zdravím!   Lenka Koudelková a tým lektorů