Příspěvky od LK

Vážení rodiče,

Zveřejněno autorem & v kategorii .

v termínu Jarních prázdnin Prahy 1-5,  t.j. v týdnu 17.-21.února je Klub Junior uzavřen. Těšíme se na shledanou opět v pondělí 24.2.! LK

Vážení rodiče, vážení přátelé,

Zveřejněno autorem & v kategorii .

dovolte popřát Vám radostný a úspěšný celý rok 2020 – kéž je naplněn osobní pohodou, pevným zdravím a nezdolným humorem k překonávání všech překážek! Současně dovolte informovat Vás o úhradě kurzovného zájmových kroužků Vašich dětí na 2.pololetí tohoto školního roku – a to nejpozději do data 25.ledna 2020 dle Pokynů, které naleznete zde v sekci […]

Vážení rodiče, vážení přátelé ,

Zveřejněno autorem & v kategorii .

dovolte pozvat Vás v tomto svátečním čase na předvánoční koncerty Vašich dětí do zrcadlového sálku Klubu Junior –   poprvé v PÁTEK 6.prosince v 17:30 hodin, kde uslyšíme žáky oboru Flétna lektorek Markéty Tylšarové a Veroniky Dražkové a dále Klavír lektorky Ruth Sochorové a podruhé v ÚTERÝ 10.prosince v 18:00 hodin, kde uslyšíme žáky Kytarových […]