Příspěvky od LK

Vážení rodiče zájmových kroužků,

Zveřejněno autorem & v kategorii .

přiblížilo se zakončení  školního roku 2019/20, který v tradičním pohledu reprezentuje konec měsíce června – v souvislosti s tím mi dovolte informovat o navrácení Vám příslušné částky nevyčerpaného kurzovného způsobené koronavirovou krizí, při níž byla přerušena výuka na hudebních kroužcích v délce dvou měsíců, tj. od 12. března do 8.května t.r., ve sportovních oborech Judo a Gymnastika pak 2,5 […]

Vážení rodiče sportovních oddílů Judo a Gymnastika,

Zveřejněno autorem & v kategorii .

dovolte informovat Vás, že v souvislosti s dalším uvolňováním původních opatření ke Covid-19 a současně též vzhledem k již zítřejšímu otevření škol v České republice zahajují v KJ opět od pondělí  1.června a od středy 3. června JUDO tréninky ve svých obvyklých časech a skupinách, tj. od 16:30, resp. od 17:30 a poslední skupina od 18:30 hodin tradičně s trenéry  Ing. Martinem Vondroušem […]

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ

Zveřejněno autorem & v kategorii .

  O NEEXISTENCI PŘÍZNAKŮ VIROVÉHO INFEKČNÍHO ONEMOCNĚNÍ   Jméno a příjmení dítěte …………………………………………………………………………………………………………………………………………   datum narození………………………………………………………………………………………………………………….   trvalebytem:………………………………………………………………………………………………………………………   1. Prohlašuji, že se u výše uvedeného dítěte neprojevují a v posledních dvou týdnech neprojevily příznaky virového infekčního onemocnění (např. horečka, kašel, dušnost, náhlá ztráta chuti a čichu apod.). 2. Prohlašuji, že jsem byl seznámen s […]

Vážení rodiče dětí sportovních oddílů Judo a Gymnastiky!

Zveřejněno autorem & v kategorii .

Klub Junior otevřel před týdnem v pondělí 11.května individuální výuku hudebních kroužků s tím, že nyní vyhodnocuje po týdnu výuky situaci ve smyslu zabezpečení maximální možné ochrany zdraví dětí i odborných lektorů. V tomto týdnu 18.-22.května proběhne již třetí průběžná porada s trenéry skupinových sportů v KJ: Gymnastiky a Judo -kontaktního sportu užívajícího shodné prostory tělocvičny […]

Vážení rodiče,

Zveřejněno autorem & v kategorii .

dovolte upozornit na opatření, resp.pravidla níže, která se pojí s otevřením individuální výuky hudebních kroužků Vašich dětí od pondělí 11.května 2020 a která je bezpodmínečně nutné dodržovat v zájmu zachování maximální bezpečnosti a ochrany zdraví Vašich dětí ale i zdraví odborných lektorů, kteří Vaše děti vyučují. Všichni máme nyní příležitost osvojit si ještě před otevřením škol a […]