Vážení rodiče hudebních kroužků,

dovolte pozvat Vás v čase nadcházejících adventních dní na předvánoční vystoupení, které pro Vás připravili společně se svými lektory vybraní žáci oborů Flétna, Kytara a Klavír jako milé setkání v čase svátečních dní..
Vystoupení se uskuteční v zrcadlovém sálku ve středu 6. prosince v 17:30 hodin.
 
Vážení rodiče, těšíme se na setkání s Vámi!
 
L.Koudelková a tým lektorů

Zveřejněno autorem v kategorii .

Vážení rodiče,

vítejte v novém školním roce 2023/24 na zájmových kroužcích a sportovních oborech Klubu Junior :)

Prosím přečtěte si důležité INFORMACE níže:

  • Zájmové kroužky zahájily již 24. rok své činnosti realizovaným Zápisem – dodatečné přihlášení průběžně umožňujeme
  • Platbu na toto 1.pololetí zrealizujte dle Pokynů v CENÍKU zde na www.klubjunior.cz nejpozději do 30. září 2023! Po tomto datu již nebude mít Vaše dítě garantováno místo na výuce! (V případě nejasností neváhejte konzultovat na tlf.: 604273968).
  • Před vstupem na svůj první trénink u sportovních oborů JUDO, GYMNASTIKA/Gymnastická PŘÍPRAVKA odevzdá dítě trenérům v šatně u tělocvičny KJ podepsanýInformovaný souhlas rodiče“, který naleznete níže zde ke stažení.

!!! Bez tohoto listinného rodičem podepsaného Souhlasu nebude dítěti umožněn přístup na trénink, děkujeme za pochopení.

          V případě navazující výuky Vašeho dítěte z uplynulého školního roku se prosím přesvědčte, že lektoři i trenéři disponují Vaším aktuálním tlf.číslem i e-mailovou adresou pro potřeby Vašeho dítěte.

 

Vážení rodiče, přejeme Vám úspěšný a zdravý celý školní rok!

                                                                                               Ing. Lenka Koudelková a tým lektorů

Zveřejněno autorem v kategorii .

                          Informovaný souhlas rodiče

 

Souhlasím, aby můj syn/ má dcera: ……………………………………………………………. se účastnil /-a

pravidelných tréninků Judo v Klubu Junior provozovaném městskou částí Praha-Libuš, do nichž jsou zapojeny a vyučovány techniky v postoji – Nage Waza, techniky na zemi –Katame Waza, pády Ukemi, boj v post a boj na zemi – Ne waza, Jime waza, páky – Kansetsu Waza. Součástí tréninků je rozcvička s rozehřátím formou pohybových her, zapojení prvků gymnastiky: kotouly, přemety, salta aj. a dále průběžné posilování s použitím nářadí. 

V Praze dne ……………………………                                                ………………………………………….

                                                                                                   podpis zákon.zástupce dítěte

 

Zveřejněno autorem v kategorii .

                            Informovaný souhlas rodiče

 

Souhlasím, aby můj syn/ má dcera: ……………………………………………………………. se účastnil /-a

pravidelných tréninků Gymnastiky/Gymnastické přípravky v Klubu Junior provozovaném městskou částí Praha-Libuš, do nichž jsou zapojeny a vyučovány pohybové dovednosti typu kotouly, přemety, salta a další cviky prostných sestav, dále osvojování si cvičení na nářadí: švédská bedna, kladina, ripstole, odrazový můstek, koza, šplh na tyči, hrazda aj. Součástí tréninků je rozcvička s rozehřátím formou pohybové hry a dále průběžné posilování pro zpevňování tělesné konstituce dítěte.

 

V Praze dne ……………………………                                                ………………………………………….

                                                                                                   podpis zákon.zástupce dítěte

Zveřejněno autorem v kategorii .

Vážení rodiče, vážení přátelé,

Klub Junior jako pestré otevřené centrum nabízí již dvacátým čtvrtým rokem zájmové vzdělávání pro každý věk bez ohledu na míru talentu či dispozic pro nadcházející školní rok 2023/24 v těchto oborech:

AIKIDÓ/ANGLIČTINA/BAINŠÓMJÓ/FLÉTNA ZOBCOVÁ, PŘÍČNÁ/GYMNASTIKA,GYMNASTICKÁ PŘÍPRAVKA/JÓGA/JUDO/KONDIČNÍ CVIČENÍ/KYTARA KLASICKÁ, ELEKTRICKÁ/KLAVÍR/SÓLOVÝ ZPĚV/.

Dovolte pozvat Vás na Zápis do zájmových kroužků na nový školní rok v ÚTERÝ 12.září v 18 hodin na adrese klubu: ul. Na Okruhu  395/1, kde si můžete osobně pohovořit s lektory a domluvit i časový rozvrh docházky na vybrané obory!

Přijďte, těšíme se na Vás  :)

                                                                       Ing. Lenka Koudelková + tým lektorů a trenérů

Zveřejněno autorem v kategorii .

Vážení rodiče, milí přátelé,

věřím, že prožíváte zasloužené dny letního odpočinku na svých prázdninových cestách a dovolených – užívejte naplno a odpočiňte si.. :)

S celým týmem lektorů a trenérů se budeme na Vás a Vaše děti těšit opět po létě v cca první dekádě měsíce září při Zápise na nový školní rok 2023/24 – jeho přesné datum i hodinu Zápisu naleznete od 4.září zde v sekci Aktuality –

Na shledanou a opatrujte se na svých cestách!

Ing.Lenka Koudelková

Zveřejněno autorem v kategorii .