Vážení rodiče,

dovolte popřát Vám pokojné prožití nadcházejících svátků Velikonoc – od ČT 29.března mají děti své prázdniny, společně se uvidíme na kroužcích opět v úterý 3.dubna!

Na shledanou        L.Koudelková

Zveřejněno autorem v kategorii .

LIBHUSH 2018

Již čtrnáctý rok je tu Libhush alias Libušská hudební show, soutěž hudebních dovedností dětí a mládeže.
Uplynulé ročníky již tradičně ukázaly opravdový talent mnoha účastníků. Zastoupeni byli flétnisté, kytaristé, klavíristé.. Přihlásí se také letos ti, kteří muzicírují i jinde než v Klubu Junior? Budou jejich kvality takové jako předcházející ročníky? Udělali mladí virtuosové další pokroky?
Soutěžit mohou všichni hudební zájemci, kteří si připraví jednu libovolnou píseň či skladbu.

Disciplíny:
A. flétna*)
B. klavír
C. kytara
 

Věkové kategorie:
1. do 7 let
2. 8 – 10 let
3. 11 − 14 let
4. 15 a více let
 

*) V případě sólového charakteru těchto dvou disciplín je možné účastnit se soutěže za doprovodu dalšího hudebního nástroje.

I letos budou v porotě zasedat lektoři hudebních oborů Klubu Junior, kteří budou mít nelehký úkol – vybrat ty, které ocení diplomem a vítěze hodnotnou cenou! Nerozhoduje však pouze talent a výběr skladby, ale celkový projev mladého umělce.
Přátelské klání se uskuteční v neděli 22.dubna 2018 v prostorách Klubu Junior, Na Okruhu 395/1.

Bližší informace: Ing. Lenka Koudelková, 604 273 968

—————————————————————————————————————–

Přihláška do soutěže Klubu JUNIOR
LIBHUSh

Jméno a příjmení…………………………………………………… Telefon……………………………………….

e-mail adresa……………………………………………………………………………………………………………………………………..

*Disciplína:

A. flétna, B. klavír, C. kytara

*Kategorie:

1. do 7 let
2. 8−10 let
3. 11−14 let
4. 15 a více let
 

Přihlášku je nutno zaslat do 26. 3. 2018 e-mailem na adresu:kjunior@centrum.cz
*zakroužkujte

Zveřejněno autorem v kategorii .

Vážení rodiče,


v týdnu jarních prázdnin probíhala v tělocvičně Klubu Junior rekonstrukce parketové podlahy, která nebyla při dnešním pondělním dopoledním předávání díla 12.února pro řadu pochybení správou majetku přijata – odstranění závad odhaduje technický dozor investora na 3-5 dní.
 
Z tohoto důvodu není možné tento týden realizovat žádný z tréninků a bude každý nahrazen v náhradním termínu po společné dohodě s trenéry.
Děkuji za vaše porozumění této situaci a dovolte vyjádřit svoji omluvu za firmu, kterou svou neprofesionalitou tuto situaci způsobila.
 
 
Ing. Lenka Koudelková
 

Zveřejněno autorem v kategorii , .

Vážení rodiče a příznivci Klubu Junior,

dovolte popřát Vám vše dobré v roce 2018 v naději, že Vaše profesní i osobní přání dojdou brzy svého naplnění.
Kurzovné zájmových kroužků na 2. pololetí uhraďte prosím nejpozději do 31.ledna 2018 dle Pokynů, které naleznete v sekci Ceník. Dovolím si Vás upozornit, že po tomto datu již nemá Vaše dítě garantováno místo na výuce. V případě nejasností mne neváhejte kontaktovat!

L.Koudelková

Zveřejněno autorem v kategorii .