Vážení rodiče,

dovolte mi vyjádřit naději, že jste všichni v pořádku a zdrávi i se svými nejbližšími.
Je mou povinností informovat Vás, že dle Usnesení vlády č.1022 /odst.5, resp.6/ z 12.října 2020 -viz níže- přechází výuka hudebních kroužků po dobu 14 dnů, t.j.od 14.října do 1.listopadu na distanční formu. Velmi ráda jsem přislíbila lektorům po poradě tlumočit Vám jejich slova někdy i výkřiky pozdravů Vašim dětem – a to celého týmu hudebních lektorů unisono.. Ještě více než kdy předtím se lektoři na výuku Vašich dětí nesmírně těší!! Ony jsou pro ně skutečnou motivací a opravdovým, smysluplným cílem v tomto náročném čase každodenního přívalu informací .

Vážení rodiče, dovolte popřát všem pevné nervy ale i dostatek spánku, s nadějí vyhlížíme dny opětovného osobního setkávání v Klubu Junior.
V úctě
Ing. Lenka Koudelková

Zveřejněno autorem v kategorii .

Vážení rodiče,

dle aktuálního vyjádření ministra zdravotnictví, resp. současně ministra školství ČR na dnešní čtvrteční Tiskové konferenci dne 8.října 2020 po mimořádném jednání vlády ČR  potvrzuji opětovné otevření individuální výuky s fyzickou přítomností Vašich zdravých dětí na hudebních zájmových kroužcích v Klubu Junior dle platného rozvrhu na toto pololetí již od nadcházejícího pondělí 12.října.

Na shledanou se těší tým hudebních lektorů :)                                                                                                         Ing.LK

 

 

Zveřejněno autorem v kategorii .

Vážení rodiče,

dle USNESENÍ vlády ČR ze dne 30. září 2020 č. 957 v souladu s čl. 5 a 6 ústavního zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky, jímž vyhlásila pro území České republiky z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru na území České republiky NOUZOVÝ STAV od 00:00 hodin dne 5. října 2020 na dobu 30 dnů, resp.

v souladu s 

Nařízením Hygienické stanice hl. m. Prahy č.15/2020 ze dne 1.10.2020 -viz níže odkaz zde na webu: NAŘÍZENÍ HYGIENICKÉ STANICE, bod 4., str. 2, spočívající v zákazu osobní přítomnosti dětí na zájmových kroužcích na území hl.m.Prahy, přechází výuka zájmových kroužků od pondělí 5.října do neděle 18.října na distanční formu, o jejíž konkrétní podobě Vás budou e-mailem nebo telefonicky informovat příslušní odborní lektoři.

Přeji zdravé dny

Ing. Lenka Koudelková

Zveřejněno autorem v kategorii .

Vážení rodiče,

dovolte pozdravit Vás v druhém výukovém týdnu činnosti zájmových kroužků a sportovních oborů v tomto školním roce a popřát Vám pevné zdraví i osobních pohodu do nacházejících dnů.

Dovolte současně připomenout platbu kurzovného na 1.pololetí a to do data

 neděle 27.září 2020 dle Pokynů, které naleznete zde v sekci Ceník.

Vážení rodiče, dovolím si upozornit, že po tomto datu bez příslušné platby již nemá Vaše dítě garantováno místo na výuce.
V případě nejasností mne neváhejte kontaktovat.

                                                                                                                      Ing.L.Koudelková

Zveřejněno autorem v kategorii .