Vážení rodiče, vážení přátelé,

dovolte popřát Vám radostný a úspěšný celý rok 2020 – kéž je naplněn osobní pohodou, pevným zdravím a nezdolným humorem k překonávání všech překážek!
Současně dovolte informovat Vás o úhradě kurzovného zájmových kroužků Vašich dětí na 2.pololetí tohoto školního roku – a to nejpozději do data 25.ledna 2020 dle Pokynů, které naleznete zde v sekci Ceník. Dovolím si Vás upozornit, že po tomto datu již nebude mít Vaše dítě garantováno místo na výuce. V případě jakýchkoli nejasností mne neváhejte kontaktovat!

L. Koudelková

Zveřejněno autorem v kategorii .

Vážení rodiče, vážení přátelé ,

dovolte pozvat Vás v tomto svátečním čase na předvánoční koncerty Vašich dětí do zrcadlového sálku Klubu Junior -
 
poprvé v PÁTEK 6.prosince v 17:30 hodin, kde uslyšíme žáky oboru Flétna lektorek Markéty Tylšarové a Veroniky Dražkové a dále Klavír lektorky Ruth Sochorové

a podruhé v ÚTERÝ 10.prosince v 18:00 hodin, kde uslyšíme žáky Kytarových a Klavírních oborů lektorů Dušana Milko, Alana Šarközyho a Jana Štullera.
 
Těšíme se na Vás!

LK

 

Zveřejněno autorem v kategorii .

Vážení rodiče,

v čase podzimních prázdnin, t.j. ve dnech 29. a 30.října je Klub Junior uzavřen.

Na výuce s Vašimi dětmi se setkáme opět od čtvrtka 31. října v obvyklých časech.

Krásné podzimní dny …                                                                                LK

Zveřejněno autorem v kategorii .

Vážení rodiče,

vstoupili jsme do 20. roku činnosti zájmových kroužků a sportovních oborů Klubu Junior – dovolte popřát Vám úspěšný školní rok 2019/20, ve kterém se budeme setkávat při společných koncertech, hudební soutěži a sportovních exhibicích.
Kurzovné zájmových kroužků na 1. pololetí uhraďte nejpozději do 27. září 2019 dle Pokynů, které naleznete zde v sekci Ceník. Dovolím si Vás upozornit, že po tomto datu již nemá Vaše dítě garantováno místo na výuce.
V případě nejasností mne neváhejte kontaktovat.


Ing. Lenka Koudelková

Zveřejněno autorem v kategorii .

Kondiční/Fit cvičení

s trenérkou Ing. Hankou Zedníkovou začíná již ve středu 18. září v 19:15 hodin v zrcadlovém sálku Klubu Junior – vstup brankou u tělocvičny. STŘEDA zůstává tréninkovým dnem – těší se na vás trenérka Hanka!

Zveřejněno autorem v kategorii .