Vážení rodiče,

dovolte pozdravit Vás v druhé půli ledna v naději, že se vynacházíte ve zdraví i veselejší mysli!
 S datem 31. ledna končí 1. pololetí tohoto školního roku a od pondělí 1.února začíná 2. pololetí – dovolte mi proto informovat Vás o termínu splatnosti kurzovného na toto druhé pololetí:  neděle 31.ledna.

Platbu prosím zrealizujte dle Pokynů v sekci Ceník zde na www, resp.dle mého zaslaného e-mailu Vám ze dne 19.1.2021.
  
S pozdravem

Ing. Lenka Koudelková

Zveřejněno autorem v kategorii .

Vážení rodiče,

z médií jsme informováni, že vláda ČR prodloužila platnost krizových opatření kvůli koronavirové krizi do pátku 22.ledna – zítra v pondělí 11.ledna vláda opět zasedá – na programu má řadu spíše odlišných bodů k jednání, nicméně v případě jakýchkoli změn, týkajících se výše zmíněných krizových opatření, Vás budu opět neprodleně informovat.

Ing.Lenka Koudelková

Zveřejněno autorem v kategorii .

Vážení rodiče,

dovolte pozdravit Vás v první novoroční den a popřát Vám do celého roku 2021 především pevné každodenní zdraví, vnitřní pohodu a splnění Vašich cílů v osobním i profesním životě :)
 
Současně potvrzuji informaci, vyplývající z Usnesení vlády č.1377, že prozatím do neděle 10.ledna 23:59h je zakázána osobní přítomnost dětí, žáků a studentů na základním uměleckém i zájmovém vzdělávání, a proto Klub Junior zahájí od pondělí 4. ledna na svých zájmových kroužcích distanční výuku.

 

Vážení rodiče, nadějeplný čas přichází, buďme však stále dosti obezřetní a opatrní.

L.Koudelková

Zveřejněno autorem v kategorii .

Vážení rodiče,

dovolte pozdravit Vás v čase adventu a informovat, že od příštího týdne vzhledem ke zrušení mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví  č.j.20501/2020 ze dne 2.10.2020 budou od

PONDĚLÍ  7.prosince obnoveny prezenční  pondělní a středeční tréninky  JUDO a čtvrteční tréninky GYMNASTIKY  v tělocvičně Klubu Junior za vyhlášené podmínky pro amatérské sporty spočívající i nadále v ochranné roušce.

Vážení rodiče pondělních judistických tréninků – trenér Ing. Martin Vondrouš bude vzhledem k podmínce max. počtu deseti amatérsky sportujících utvářet k sobě dobře padnoucí děti do skupinek a tréninky budou mít individuální charakter intenzívnějších o něco kratších tréninkových lekcí. To znamená, že do svých e-mailů ještě obdržíte přesný čas pondělních tréninků Vašeho dítěte.

Středeční judistické tréninky od 9.prosince zůstávají z hlediska času beze změn.

GYMNASTIKA, obnovující prezenční tréninky od čtvrtka 10.prosince, trénuje ve svém obvyklém čase od 15:30 do 17:00 hodin.

Vážení rodiče, všichni trenéři s asistenty se na osobní setkání s Vašimi dětmi již velmi těší!

 Dovolte popřát Vám klidné předsváteční  dny.

Ing. L. Koudelková

Zveřejněno autorem v kategorii .

Vážení rodiče,

z rozhodnutí vlády zahájí již od této středy 25.listopadu 2020 prezenční výuku obory na základních uměleckých školách vyučující v modelu "jeden na jednoho". Tímto datem zahajujeme i my v Klubu Junior individuální prezenční výuku na všech hudebních kroužcích lektorů pt.: Ruth Sochorové, Věry Culkové, Ireny Tylšarové, Markéty Tylšarové, Jana Štullera, Alana Šarkozyho – všichni se na Vaše děti na výuce počínaje touto středou 25.11. velmi těší!

Ing.L.K.

Zveřejněno autorem v kategorii , .

Vážení rodiče,

v návaznosti na rozhodnutí vlády ČR o prodloužení nouzového stavu a s tím spojených restrikcí aktualizuji informaci, že individuální hudební výuka na zájmových kroužcích pokračuje i nadále ve své distanční podobě. Oddíl judo přerušuje od počátku měsíce listopadu on-line tréninky do data ukončení vládních nařízení – podrobněji ve vašich e-mailech.

Vážení rodiče, dovolte popřát všem pevné psychické i fyzické zdraví!

Ing.LK

Zveřejněno autorem v kategorii .