Vážení rodiče a příznivci Klubu Junior,

Zveřejněno autorem & v kategorii .

dovolte popřát Vám vše dobré v roce 2018 v naději, že Vaše profesní i osobní přání dojdou brzy svého naplnění.
Kurzovné zájmových kroužků na 2. pololetí uhraďte prosím nejpozději do 31.ledna 2018 dle Pokynů, které naleznete v sekci Ceník. Dovolím si Vás upozornit, že po tomto datu již nemá Vaše dítě garantováno místo na výuce. V případě nejasností mne neváhejte kontaktovat!

L.Koudelková