Vážení rodiče,

Zveřejněno autorem & v kategorii .

vzhledem k aktuálnímu vývoji situace s COVID 19 platí tato

 

POVINNÁ hygienická OPATŘENÍ v prostorách  Klubu Junior

                                   s okamžitou platností do odvolání

 
1) Ve společných prostorách budovy Klubu Junior jsou všichni povinni nosit roušku!
 
2) Vstup rodičům a dalším osobám do budovy je zakázán!
Uvnitř objektu se pohybují pouze příslušní lektoři a děti na kroužku.   
 
3) Každé dítě vyzvedává příslušný lektor po jeho zazvonění u vstupních dveří  –

v případě viditelně nepříznivého zdravotního stavu dítěte či jeho teploty 37¨C dítě  n e v s t u p u j e  vůbec do budovy – na pokyn lektora se odebere do bezpečí domova, přičemž lektor bezprodlení telefonuje rodičům a o stavu dítěte je informuje.

4) Platí povinná desinfekce rukou k a ž d é h o  lektora i každého z dětí a
to buď přímo u vstupu do objektu z desinfekčního dávkovače anebo řádné 20-30 sekundové pečlivé umytí rukou!

 

Vážení rodiče, vážíme si vzájemné spolupráce a děkujeme, že dodržujete úplný zákaz vstupu do budovy!
Ing.L.Koudelková