Vážení rodiče,

Zveřejněno autorem & v kategorii .

dovolte pozdravit Vás v druhém výukovém týdnu činnosti zájmových kroužků a sportovních oborů v tomto školním roce a popřát Vám pevné zdraví i osobních pohodu do nacházejících dnů.

Dovolte současně připomenout platbu kurzovného na 1.pololetí a to do data

 neděle 27.září 2020 dle Pokynů, které naleznete zde v sekci Ceník.

Vážení rodiče, dovolím si upozornit, že po tomto datu bez příslušné platby již nemá Vaše dítě garantováno místo na výuce.
V případě nejasností mne neváhejte kontaktovat.

                                                                                                                      Ing.L.Koudelková