Tvořínek

/kroužek nebyl v 1.ani 2.pololetí škol.roku 2018/19 otevřen vzhledem k minimálnímu počtu zájemců předškolního věku, příp.zájemce však přijímá kroužek Výtvarné a kreativní tvorby pod vedením odb.lektorky Mgr. Havránkové/

Tvořínek je kroužek pro všechny šikovné děti od 3 do 6 let. Jeho náplní je pestrá směs výtvarných, dramatických a hudebně pohybových aktivit, vše formou tvořivých her, díky kterým děti rozvíjí svou představivost, jemnou motoriku, pohybové schopnosti, ale také komunikaci a schopnost rozvíjet vzájemné vztahy v kolektivu.

Společně se seznámíme s mnoha výtvarnými materiály a technikami. Kromě pastelek a voskovek poznáme i práci s vodovými a temperovými barvami, tuší, keramickou hlínou nebo látkou. Cizí nám nebude ani práce s nůžkami či lepidlem. 

Vytvoříme si ozdoby do vlastního pokojíčku nebo mamince a tatínkovi pro radost. Můžeme zkusit vyrobit i nějakou hračku.

Zahrajeme si hry vycházející z dětských básniček, říkanek, melodií nebo pohádek. Chybět nebudou ani hry pohybové.

Při zájmu dětí můžeme vytvořit i veřejné vystoupení pro rodiče, sourozence, babičky, dědečky, kamarády…

Odborná lektorka

Mgr.Kateřina Bradová
tel.: 776 667 930
e-mail: bradovakatka@seznam.cz

Zveřejněno autorem .