Tvořínek

Tvořínek je kroužek pro všechny šikovné děti předškolního věku. Jeho náplní je pestrá směs výtvarných, dramatických a hudebně pohybových aktivit, vše formou tvořivých her, díky kterým děti rozvíjí svou představivost, jemnou motoriku, pohybové schopnosti, ale také komunikaci a schopnost rozvíjet vzájemné vztahy v kolektivu.

Společně se seznámíme s mnoha výtvarnými materiály a technikami. Kromě pastelek a voskovek poznáme i práci s vodovými a temperovými barvami, tuší, keramickou hlínou nebo látkou. Cizí nám nebude ani práce s nůžkami či lepidlem. 

Odborná lektorka

Mgr.Marie Havránková

Mar.havr@gmail.com,

721 250 162

Zajímá Vás více informací o lektorce?

Zveřejněno autorem .