Tvořínek

/vzhledem k nezájmu není kroužek v tomto školním roce otevřen/

Tvořínek je kroužek pro všechny šikovné děti předškolního věku. Jeho náplní je pestrá směs výtvarných, dramatických a hudebně pohybových aktivit, vše formou tvořivých her, díky kterým děti rozvíjí svou představivost, jemnou motoriku, pohybové schopnosti, ale také komunikaci a schopnost rozvíjet vzájemné vztahy v kolektivu.

Společně se seznámíme s mnoha výtvarnými materiály a technikami. Kromě pastelek a voskovek poznáme i práci s vodovými a temperovými barvami, tuší, keramickou hlínou nebo látkou. Cizí nám nebude ani práce s nůžkami či lepidlem. 

Odborná lektorka

 

Zveřejněno autorem .