Práce s počítačem

/kurzy určené seniorům/

Práce s počítačem pro začátečníky

Tento kurz je určen pro úplné začátečníky, nepředpokládáme žádné počítačové dovednosti. Na začátku kurzu se seznámíme se základními pojmy, naučíme se ovládat myš a klávesnici a pracovat se složkami a soubory. Poté se budeme věnovat základům práce s textem v programu Microsoft Word, tj. psát text, jednoduše ho zformátovat a vytisknout. V závěru kurzu zaměříme naši pozornost na internet, největší zdroj informací vůbec. Seznámíme se s užitečnými službami a informacemi jako jsou například e-maily, internetové encyklopedie, zpravodajství, mapy, slovníky, vyhledávání jízdních řádů apod. Náplň kurzu může být upravena dle zájmů a potřeb posluchačů.

Práce s počítačem pro mírně pokročilé

Tento kurz je určen mírně pokročilým uživatelům počítače (včetně čerstvých absolventů kurzu Práce s počítačem pro začátečníky), tedy těm, kteří umí ovládat myš a klávesnici, pracovat se soubory a napsat jednoduchý text. Kurz bude rozdělen na tři části. V první fázi kurzu se budeme věnovat textovému editoru MS Word. Naučíme se formátovat text (včetně pokročilejších funkcí než je velikost písma nebo zarovnání textu), vkládat číslování stránek, automatický obsah atd. Druhá fáze kurzu bude věnována programu MS Excel, ve kterém se naučíme jak jednoduše tvořit tabulky, jak využívat základní matematické a statistické funkce programu a jak vkládat a formátovat grafy. V poslední fázi kurzu si vyzkoušíme tvorbu prezentací v programu MS Power Point. Také si ukážeme, jak si na počítači prohlížet fotografie, přehrávat hudbu nebo film. Konkrétní náplň kurzu je možno doplnit či upravit dle potřeb a zájmu posluchačů.

Odborný lektor:

Jan Štuller

tel.: 702 107 728

e-mail: jan.stuller@email.cz

Zveřejněno autorem .