Aktuální nabídka nového kroužku: Kreativní tvorba od nejmladšího věku v kroužku nazvaném „Všestranně tvořivý předškolák“

Zveřejněno autorem & v kategorii .

Kroužek pro děti od 3 do 7 let, který povede lektorka Mgr. Marie Havránková (viz příspěvek níže),ve kterém se prolne široké spektrum tvořivých technik – od estetické tvůrčí výchovy přes hudební, výtvarnou, dramatickou i pohybovou složku společně vytvářeného příběhu. Příběhu, jenž bude středobodem společného dílka – příběhu, jehož nit se povine naší aktuální výukou. K dispozici máme vedle celé škály materiálů k řemeslným dětským výtvarným technikám také hudební Orffovy nástroje a vyrobíme si i jednoduché divadelní kulisy pro společné divadelní pokusy!

Těším se na Vaše děti poprvé v úterý 16.října od 16 hodin a pak pravidelně v tento čas každé úterý!

Mgr. Marie Havránková, tlf.: 721 250 162, mar.havr@gmail.com