Aktuální nabídka nového kroužku: Kreativní tvorba od nejmladšího věku!

Zveřejněno autorem & v kategorii .

Umělecká řemesla i poznávání klasických výtvarných technik (prostorová tvorba, malba, kresba, grafika).

Umělecká řemesla dávají možnost vytvořit něco hmatatelného vlastníma rukama, speciální a neopakovatelný originál, pocit soběstačnosti a propojení s celou historií lidí, jejichž přežití či komfort záviselo kolikrát na výsledcích úsilí vlastních rukou, vytrvalosti, tvořivosti a síle vůle. Při výuce uměleckých řemesel mají mladší i starší studenti příležitost aplikovat (či objevovat) v praxi poznatky zdánlivě nudných a suchých oborů, jakými jsou aritmetika, algebra a geometrie, stejně jako principy estetiky.

Odborná lektorka:

Mgr. Marie Havránková, tel.: 721 250 162, email: mar.havr@gmail.com

K magisterskému studiu na Přírodovědecké fakultě UK  vystudovala Arteterapii na UPOL, dále Waldorfské semináře Helene Brinkel v USA a základní Montessori bloky. Je držitelkou certifikátu CAE.V zážitkové pedagogice se zdokonalovala v kurzech hnutí Brontosaurus. V letech 2002-2011 působila v Klubu Junior jako lektorka jazyků, výtvarné tvorby a kreativních kroužků pro děti i dospělé. Dále působila jako učitelka a lektorka keramiky, ekologické výchovy, výtvarných, hudebních a tanečních kroužků v Centru občanské inspirace a tvořivosti, na ZŠ Legerova, bilingvních mateřských školách Sunny Canadian, English Wonderland a mateřských centrech. Organizovala výtvarné a uměleckořemeslné dílny pro Stacionář České společnosti pro neslyšící a arteterapeutické a ergoterapeutické dílny v Seniorských domovech hl. m. Prahy. Vyučovala angličtinu v jazykových školách (design experimentálního dopoledního programu pro předškoláky) i v soukromých firmách. V období 2011 – 2012 absolvovala dobrovolnickou stáž jako lektor v Houston Museum of Natural Science a od roku 2012 pracovala jako hlavní učitelka Kindergarten a garant lektor Uměleckých řemesel ve Waldorfské škole v Houston Texas v USA. Lektorovala uměleckořemeslné techniky a výrobu hraček pro dospělé, organizovala Central Houston Knitting Circle a byla aktivní členkou Houston Free Forest School a Peaceful Parenting Homeschool Co-op.