LIBHUSH 2017

Zveřejněno autorem & v kategorii , .

Již třináctý rok je tu Libhush alias Libušská hudební show, soutěž hudebních dovedností dětí a mládeže.
Uplynulé ročníky již tradičně ukázaly opravdový talent mnoha účastníků. Zastoupeni byli flétnisté, kytaristé, klavíristé i houslisté. Přihlásí se také letos ti, kteří muzicírují i jinde než v Klubu Junior? Budou jejich kvality takové jako předcházející ročníky? Udělali mladí virtuosové další pokroky?
Soutěžit mohou všichni hudební zájemci, kteří si připraví jednu libovolnou píseň či skladbu.

Disciplíny:
A. flétna*)
B. klavír, keyboard
C. kytara
D. housle*)

Věkové kategorie:
1. do 6 let
2. 7 – 10 let
3. 11 − 15 let
4. 15 a více let
5. začátečníci (výuka od ledna 2017)

*) V případě sólového charakteru těchto dvou disciplín je možné účastnit se soutěže za doprovodu dalšího hudebního nástroje.

I letos budou v porotě zasedat lektoři hudebních oborů Klubu Junior, kteří budou mít nelehký úkol – vybrat ty, které ocení diplomem a vítěze hodnotnou cenou! Nerozhoduje však pouze talent a výběr skladby, ale celkový projev mladého umělce.
Přátelské klání se uskuteční v neděli 14. května 2017 v prostorách Klubu Junior, Na Okruhu 395/1.

Bližší informace: Ing. Lenka Koudelková, 604 273 968

—————————————————————————————————————–

Přihláška do soutěže Klubu JUNIOR
LIBHUSh

Jméno a příjmení…………………………………………………… Telefon……………………………………….

e-mail adresa……………………………………………………………………………………………………………………………………..

*Disciplína:

A. flétna, B. klavír, keyboard, C. kytara , D. housle

*Kategorie:

1. do 6 let
2. 7−10 let
3. 11−15 let
4. 15 a více let
5. začátečníci (výuka od ledna 2017)

Přihlášku je nutno zaslat do 21. 4. 2017 e-mailem na adresu:kjunior@centrum.cz
*zakroužkujte