Vážení rodiče,

Zveřejněno autorem & v kategorii .

dovolte mi vyjádřit naději, že jste všichni v pořádku a zdrávi i se svými nejbližšími.
Je mou povinností informovat Vás, že dle Usnesení vlády č.1022 /odst.5, resp.6/ z 12.října 2020 -viz níže- přechází výuka hudebních kroužků po dobu 14 dnů, t.j.od 14.října do 1.listopadu na distanční formu. Velmi ráda jsem přislíbila lektorům po poradě tlumočit Vám jejich slova někdy i výkřiky pozdravů Vašim dětem – a to celého týmu hudebních lektorů unisono.. Ještě více než kdy předtím se lektoři na výuku Vašich dětí nesmírně těší!! Ony jsou pro ně skutečnou motivací a opravdovým, smysluplným cílem v tomto náročném čase každodenního přívalu informací .

Vážení rodiče, dovolte popřát všem pevné nervy ale i dostatek spánku, s nadějí vyhlížíme dny opětovného osobního setkávání v Klubu Junior.
V úctě
Ing. Lenka Koudelková