Vážení rodiče,

Zveřejněno autorem & v kategorii .

dovolte popřát Vám šťastné vykročení do nového roku 2022, naplněného láskou, čistou radostí a pevným každodenním zdravím!
 
Lenka Koudelková a tým lektorů