Vážení rodiče,

Zveřejněno autorem & v kategorii .

vstoupili jsme společně do 18-tého roku činnosti zájmových kroužků a sportovních oborů Klubu Junior – dovolte popřát Vám úspěšný celý školní rok 2017/18, v němž se budeme opět setkávat při společných koncertech a exhibicích.
Kurzovné zájmových kroužků na 1. pololetí uhraďte prosím nejpozději do 27.září 2017 dle pokynů, které naleznete zde v sekci Ceník. Dovolím si Vás upozornit, že po tomto datu již nemá Vaše dítě garantováno místo na výuce.
V případě nejasností mne neváhejte kontaktovat!

S pozdravem,
Ing. Lenka Koudelková