Orchestr

ORCHESTR, souhra v orchestru a hudební dorozumívání.

V orchestru žáci uplatňují dovednosti získané v individuálních hodinách. Soubor může navštěvovat kterýkoliv žák instrumentálního oddělení. Soubor je zaměřen na populární, klasickou i jazzovou hudbu.

Žáci zde uplatňují své hudební dovednosti a muzikantské umění kolektivně, mohou si zahrát, zúročit svou píli a dřinu vloženou do cvičení na nástroj, užívat si radosti a zážitků ze společné souhry. V orchestru využíváme především dechových nástrojů (flétny, saxofony, klarinety), ale i nástroje smyčcové a strunné (housle, kytara, klavír).$

Společné muzicírování přináší krásné prožitky ze souhry a velmi často žáky motivuje ke zdokonalování se ve hře na zvolený nástroj. V neposlední řadě se zde naučí také zodpovědnosti za společnou práci, umění podřídit se celku a vytvoří si přátelské vazby mnohdy na celý život.        

Odborný lektor

Peter Pavlík
tel.: 602 332 142
e-mail:peter.pavlik@seznam.cz

Zajímá Vás více informací o lektorovi?

Zveřejněno autorem .