ENGLISH FUN – angličtina pro předškolní věk

/vzhledem k nezájmu není kroužek v tomto školním roce otevřen/

Interaktivní výuka zábavnou formou, zpívání anglických písniček, říkanek s prvky společné hry. Zaměřeno na přirozené pochopení a ovládnutí jazyka. Během výuky se děti prostřednictvím her naučí rozeznávat, reagovat a odpovídat na jednoduchá sdělení v cizím jazyce, osvojit si komunikaci v angličtině.

Odborná lektorka:

Zveřejněno autorem .