Vážení rodiče,

Zveřejněno autorem & v kategorii .

dovolte pozdravit Vás v novém roce 2024 s přáním pevného zdraví a osobní i profesní pohody –

zájmové kroužky zahajují po novoročních svátcích ve STŘEDU 3.ledna – těšíme se na Vaše děti!

Ing. L. Koudelková