Čtení, psaní jako hraní

/kroužek je aktuálně nenaplněn, a tedy neotevřen/

Kroužek je určen žákům prvního stupně základní školy, kteří se příliš nekamarádí se čtením, psaním a pravopisem. Má význam především pro děti se specifickými poruchami učení (dyslexie, dysgrafie, dysortografie) a chování (hyperaktivita).

Děti postupně zjistí, že čtení, psaní ani pravopis nemusí být trápení, ale zábava a lze je zvládnout s úsměvem.

Společně si zahrajeme pohybové, hudební, výtvarné i didaktické hry, kterými budeme rozvíjet:

  • hrubou a jemnou motoriku
  • grafomotoriku
  • představivost, myšlení
  • pozornost a schopnost soustředit se
  • prostorovou a pravolevou orientaci
  • zrakovou i sluchovou představivost a diferenciaci hlásek
  • komunikaci, spolupráci a vzájemné vztahy v kolektivu

Lektorka kroužku působí jako odborný logoped a speciální pedagog se zaměřením na logopedii, surdopedii a specifické poruchy učení.

Zveřejněno autorem .