Výtvarná a kreativní tvorba

/vzhledem k minimálnímu zájmu není kroužek v tomto školním roce otevřen/

Kreativní kroužek od nejmladšího věku

Klasické výtvarné techniky (malba, kresba, grafika, prostorová tvorba), jakož i umělecká řemesla.

Výtvarné umění skýtá jedinečnou příležitost zobrazení toho, co mnohdy lze jen těžko vyjádřit slovy. V dnešním velmi organizovaném, hektickém životě orientovaném na výkon poskytuje umění možnost relaxace, svobody, sebereflexe a porozumění druhým.

Umělecká řemesla dávají možnost vytvořit něco hmatatelného vlastníma rukama, speciální a neopakovatelný originál, pocit soběstačnosti a propojení s celou historií lidí, jejichž přežití či komfort záviselo kolikrát na výsledcích úsilí vlastních rukou, vytrvalosti, tvořivosti a síle vůle. Při výuce uměleckých řemesel má student příležitost aplikovat (či objevit) v praxi poznatky zdánlivě nudných a suchých oborů, jako je aritmetika, algebra a geometrie, stejně jako principy estetiky.

Odborná lektorka:

Zveřejněno autorem .