Klarinet

/vzhledem k nezájmu není v tomto školním roce kroužek otevřen/

Klarinet je jednoplátkový dřevěný hudební nástroj. Název pochází z italského clarinetto. Z klarinetu se vyvinuly další nástroje, například saxofon. Klarinet má široké využití v sólové i komorní hudbě, je standardní součástí komorních i symfonických orchestrů a hraje důležitou roli v mnoha hudebních žánrech: od klasické hudby po jazz, i v mnoha dalších žánrech.

Styl, kterému se může hráč věnovat je klasická hudba, jazz, rock, funky, blues, rock’n’rollu, atd. a také tónu, který chce hráč být schopen vytvořit.

Charakteristika výuky: seznámení s technikou nástroje i cvičení. V hodinách individuální nástrojové výuky se žáci věnují klasické i populární hudbě, souhře s jiným nástrojem či s nahrávkou. Žáci své hráčské dovednosti uplatňují a dále rozvíjejí v různých školních souborech a orchestrech. Viz orchestr. K dalším dovednostem patří perfektní osvojení nástroje, uvedení do světa hudby, improvizace i souhry v orchestru. Výuka je připravena pro všechny, kteří chtějí a mají zájem být s klarinetem dobří kamarádi. K dosažení stačí chtít poznávat, objevovat, cvičit a cvičit…

Mezi nejlepší současné světové klarinetisty patří Michel Arrignon, Martin Fröst, Sharon Kam, Sabine Meyer, Paul Meyer, Paolo Beltramini, Nicolas Baldeyrou, Julian Bliss, Eddie Daniels a další. Klarinetovými legendami v jazzové hudbě se stali Američané Benny Goodman a Artie Shaw.

Odborný lektor:

Zveřejněno autorem .