Vážení rodiče,

Zveřejněno autorem & v kategorii .

dovolte pozdravit Vás a informovat, že
 
ve dnech 2.- 5. května 2023 se uskuteční tradiční fotografování dětí se svými lektory na hudebních kroužcích vždy na příslušné lekci každého dítěte v daném čase a dále na gymnastickém čtvrtečním tréninku v tělocvičně KJ.

Fotografie děti obdrží bezplatně jako upomínku v závěru tohoto školního roku.
 
Ing.L.Koudelková