Z kategorie Důležitá sdělení

Nabídka Klubové lekce Koncepce Xany Bati – Vezmi své tělo i obličej do svých rukou..

Zveřejněno autorem & v kategorii .

Nemusíme spoléhat na drahé krémy a zázračné přístroje, nemusíme spořit na plastické operace, abychom zůstaly jako ženy krásné. Použijme své ruce a věnujme samy sobě trochu času. Budeme pracovat s tělem, abychom omladily svou vizáž  neboť fungujeme jako jednotný celek. Zpomalíme, budeme myslet na sebe.. Odejdete uvolněné, protažené a nezpocené. Naučíte se, jak opečovávat a […]

Vážení rodiče,

Zveřejněno autorem & v kategorii .

vstoupili jsme společně do 18-tého roku činnosti zájmových kroužků a sportovních oborů Klubu Junior – dovolte popřát Vám úspěšný celý školní rok 2017/18, v němž se budeme opět setkávat při společných koncertech a exhibicích. Kurzovné zájmových kroužků na 1. pololetí uhraďte prosím nejpozději do 27.září 2017 dle pokynů, které naleznete zde v sekci Ceník. Dovolím si […]

otevíráme Výtvarný ateliér

Zveřejněno autorem & v kategorii .

Malíř, grafik, textilní designer, zahradní architekt, sochař, arteterapeut… Věděli jste, že nejen tato povolání mají základ ve výtvarném umění?                   Nabízím Vašim dětem kreativní trávení času, jehož součástí je budování sebedůvěry a možnost mentální relaxace, soustředění, empatie, ale i nalezení způsobů, jak lze umělecké dovednosti využít v praxi. Děti nahlédnou do všemožných uměleckých oblastí od abstraktní […]

Aktuální nabídka v nadcházejícím školním roce: BOOMWHACKERS s NAUKOU

Zveřejněno autorem & v kategorii .

Hra s barevnými trubicemi prohlubuje muzikální cítění, rytmus a melodiku. Zábavnou formou otevírá dveře do světa základů hudby a hudební nauky. Vede k poznání, že rytmus je zvuk a zvuk je rytmus. Ukazuje a rozvíjí souhru v kolektivu –připravovaném orchestru bez omezení věku. Boomwhackers – úderem hrající trubice, trubky, rourky, tubusy, dle barvy vyluzující tón se specifickým zvukem. […]

ZÁPIS do kroužků a sportovních oborů na školní rok 2017/18

Zveřejněno autorem & v kategorii .

Srdečně zveme na Zápis ve středu 6. září od 18 hodin na adrese klubu Na Okruhu 395/1 na sídlišti Písnice, Praha 4. Zájemci si zde mohou osobně pohovořit s lektory, domluvit časový rozvrh docházky na vybrané kroužky a seznámit se s plánem aktivit na nadcházející školní rok 2017/18.   Aktuální nabídku zájmových kroužků a sportovních oborů nabízíme […]

Krásné prázdniny!

Zveřejněno autorem & v kategorii .

Vážení přátelé,   dovolte popřát vám slunečné dny letních prázdnin, plné radosti a pohody! Na shledanou se těšíme opět v září při Zápise do zájmových kroužků a oborů, jehož termín zde naleznete v posledním srpnovém týdnu. LK