Z kategorie Důležitá sdělení

Vážení rodiče JUDO oddílu,

Zveřejněno autorem & v kategorii .

dle českého přísloví "člověk míní a ….. " dovolte aktuálně informovat, že   po zpětvzetí vlastního prohlášení ministra zdravotnictví p.Petra Arenbergra o možnosti venkovního sportování ve skupině v počtu do dvaceti osob, který dle svého pozdějšího vyjádření  ".. zdědil avšak  vnitřně se s ním neztotožnil.."  /čemuž ale nerozumím- proč tedy svolával páteční odpolední tiskovou konferenci, […]

Vážení rodiče,

Zveřejněno autorem & v kategorii .

dovolte pozdravit Vás po Velikonočních svátcích a v návaznosti na rozhodnutí vlády ze dne 6.dubna 2021 o návratu dětí prvního stupně k prezenční povinné školní docházce zpět do škol, resp. též obnovené prezenční výuce na základních uměleckých školách v modelu "jeden na jednoho" Vás informovat, že od pondělí 12.dubna  zahajujeme v Klubu Junior individuální prezenční výuku na všech […]

Vážení rodiče,

Zveřejněno autorem & v kategorii .

dovolte pozdravit Vás v druhé půli února s informací o nadcházejícím týdnu Jarních prázdnin Prahy 1-5, t.j. v termínu 22.-26.února, v němž výuka v Klubu Junior neprobíhá. Celý tým lektorů a trenérů Vám přejeme prožití nadcházejících dní s Vašimi dětmi v pevném zdraví! Ing. L.Koudelková

Vážení rodiče,

Zveřejněno autorem & v kategorii .

dovolte pozdravit Vás v druhé půli ledna v naději, že se vynacházíte ve zdraví i veselejší mysli!  S datem 31. ledna končí 1. pololetí tohoto školního roku a od pondělí 1.února začíná 2. pololetí – dovolte mi proto informovat Vás o termínu splatnosti kurzovného na toto druhé pololetí:  neděle 31.ledna. Platbu prosím zrealizujte dle Pokynů v sekci Ceník zde […]

Vážení rodiče,

Zveřejněno autorem & v kategorii .

z médií jsme informováni, že vláda ČR prodloužila platnost krizových opatření kvůli koronavirové krizi do pátku 22.ledna – zítra v pondělí 11.ledna vláda opět zasedá – na programu má řadu spíše odlišných bodů k jednání, nicméně v případě jakýchkoli změn, týkajících se výše zmíněných krizových opatření, Vás budu opět neprodleně informovat. Ing.Lenka Koudelková

Vážení rodiče,

Zveřejněno autorem & v kategorii .

dovolte pozdravit Vás v první novoroční den a popřát Vám do celého roku 2021 především pevné každodenní zdraví, vnitřní pohodu a splnění Vašich cílů v osobním i profesním životě   Současně potvrzuji informaci, vyplývající z Usnesení vlády č.1377, že prozatím do neděle 10.ledna 23:59h je zakázána osobní přítomnost dětí, žáků a studentů na základním uměleckém […]