Z kategorie Důležitá sdělení

Vážení rodiče,

Zveřejněno autorem & v kategorii .

dovolte mi vyjádřit naději, že jste všichni v pořádku a zdrávi i se svými nejbližšími. Je mou povinností informovat Vás, že dle Usnesení vlády č.1022 /odst.5, resp.6/ z 12.října 2020 -viz níže- přechází výuka hudebních kroužků po dobu 14 dnů, t.j.od 14.října do 1.listopadu na distanční formu. Velmi ráda jsem přislíbila lektorům po poradě tlumočit […]

Vážení rodiče,

Zveřejněno autorem & v kategorii .

dle aktuálního vyjádření ministra zdravotnictví, resp. současně ministra školství ČR na dnešní čtvrteční Tiskové konferenci dne 8.října 2020 po mimořádném jednání vlády ČR  potvrzuji opětovné otevření individuální výuky s fyzickou přítomností Vašich zdravých dětí na hudebních zájmových kroužcích v Klubu Junior dle platného rozvrhu na toto pololetí již od nadcházejícího pondělí 12.října. Na shledanou se těší […]

Vážení rodiče,

Zveřejněno autorem & v kategorii .

dle USNESENÍ vlády ČR ze dne 30. září 2020 č. 957 v souladu s čl. 5 a 6 ústavního zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky, jímž vyhlásila pro území České republiky z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru na území České republiky NOUZOVÝ STAV od 00:00 hodin dne 5. října […]

Vážení rodiče,

Zveřejněno autorem & v kategorii .

dovolte pozdravit Vás v druhém výukovém týdnu činnosti zájmových kroužků a sportovních oborů v tomto školním roce a popřát Vám pevné zdraví i osobních pohodu do nacházejících dnů. Dovolte současně připomenout platbu kurzovného na 1.pololetí a to do data  neděle 27.září 2020 dle Pokynů, které naleznete zde v sekci Ceník. Vážení rodiče, dovolím si upozornit, […]