Z kategorie Důležitá sdělení

Aktuální nabídka nového kroužku: Kreativní tvorba od nejmladšího věku!

Zveřejněno autorem & v kategorii .

Umělecká řemesla i poznávání klasických výtvarných technik (prostorová tvorba, malba, kresba, grafika). Umělecká řemesla dávají možnost vytvořit něco hmatatelného vlastníma rukama, speciální a neopakovatelný originál, pocit soběstačnosti a propojení s celou historií lidí, jejichž přežití či komfort záviselo kolikrát na výsledcích úsilí vlastních rukou, vytrvalosti, tvořivosti a síle vůle. Při výuce uměleckých řemesel mají mladší i […]

Vážené seniorky, vážení senioři,

Zveřejněno autorem & v kategorii .

pravidelné dopolední cvičení s fyzioterapetkou Bc.Eliškou Froňkovou v tělocvičně Klubu Junior se uskuteční poprvé v úterý 18.září v 10:00 hodin a pak již pravidelně 2x týdně ÚT + ČT ve stejném čase a na stejném místě. Dle doporučení trenérky s sebou vezměte ručník a dostatek tekutin! Na shledanou se těší Eliška!

Kondiční/Fit cvičení

Zveřejněno autorem & v kategorii .

s trenérkou Ing. Hankou Zedníkovou začíná již ve středu 19.září od 19 hodin v zrcadlovém sále Klubu Junior – vstup brankou u tělocvičny! STŘEDA zůstává tréninkovým dnem – těší se na vás trenérka HK  

Vážené jogínky, jogíni,

Zveřejněno autorem & v kategorii .

pravidelná podvečerní výuka JÓGY každé úterý zahajuje pravidelnou činnost v ÚT 18.září v 19 hodin v přízemním v sálku objektu Klubu Junior. Těší se na Vás lektorka Mgr.Renáta Chrenová!

Vážení rodiče,

Zveřejněno autorem & v kategorii .

vkročili jsme do 19. roku zájmových činností Klubu Junior – dovolte popřát Vám úspěšný celý školní rok 2018/19, ve kterém se budeme opět setkávat při společných koncertech a sportovních exhibicích. Kurzovné zájmových kroužků na 1. pololetí uhraďte prosím nejpozději do 27. září 2018 dle Pokynů, které naleznete zde v sekci Ceník. Dovolím si Vás upozornit, že […]

Zápis do zájmových kroužků a sportovních oborů na školní rok 2018/19

Zveřejněno autorem & v kategorii .

Srdečně zveme na Zápis do zájmových kroužků a sportovních oborů na školní rok 2018/19 ve středu 5. září od 18 hodin do prostor tělocvičny Klubu Junior, ul. Na Okruhu 1, sídliště Písnice. Zájemci zde budou mít příležitost osobně si pohovořit s lektory a domluvit časový rozvrh docházky na vybrané obory na celý školní rok. Aktuální nabídka […]