Z kategorie Důležitá sdělení

Vážené dámy, vážení pánové seniorských cvičení,

Zveřejněno autorem & v kategorii .

se vstupem do 2.pololetí, které začíná 1.února, je možné uhradit příspěvek na tréninky s Mgr.Eliškou Froňkovou ve výši 350,-Kč :  v hotovosti oproti potvrzení již tento ČTVRTEK 2.února od 16:30 hodin v Klubu Junior,  bezhotovostně na č.ú.: 130016-2000691349/0800, Var.symbol: 12,   a do „Zpráva pro příjemce“ vepište prosím celé své jméno + „SENIOŘI“  – uhradit je třeba do data […]

Vážení rodiče Gymnastického oddílu,

Zveřejněno autorem & v kategorii .

dovolte informovat, že náhradní trénink Gymnastiky za nadcházející ČT 26.1., kdy se trénink uskutečnit nemůže z důvodu přípravy tělocvičny KJ pro účely druhého kola prezidentské volby, se uskuteční v náhradním termínu: STŘEDA 8.2.2023 v 15:30-17:00  hodin – viz dnes odeslaný vám e-mail.   Vážení rodiče, dovolte popřát krásné zimní dny!   Ing. Lenka Koudelková  

Vážené dámy, vážení pánové,

Zveřejněno autorem & v kategorii .

dovolte aktuálně informovat, že z důvodu příprav tělocvičny Klubu Junior na 1. a vzápětí vysoce pravděpodobně i na 2. kolo prezidentských voleb, jež se odehrají i v prostorách tělocvičny Klubu Junior pro občany městské části Praha-Libuš, a kteréžto přípravy musí pánové z technického týmu radnice MČ Praha-Libuš zahájit vždy ve čtvrtečním odpoledni – z tohoto […]

Vážení rodiče Gymnastického oddílu,

Zveřejněno autorem & v kategorii .

dovolte aktuálně informovat, že z důvodu prezidentských voleb v České republice, jež se konají i v prostorách tělocvičny Klubu Junior, která bude pro tyto účely připravována již od ČT odpoledne 12.ledna, se příslušné dva čtvrteční tréninky Gymnastiky: 12. + 26./1.2023 budou konat v náhradních termínech, jak jste již obdrželi do svých e-mailů.   Děkujeme za pochopení. Ing. L. […]

Vážení rodiče,

Zveřejněno autorem & v kategorii .

dovolte pozdravit Vás v konci úvodního týdne nového roku a popřát vše dobré – ať se Vám daří a jste se svými rodinami po celý rok 2023 zdrávi!   Současně dovolte připomenout úhradu kurzovného zájmových kroužků na 2.pololetí dle Pokynů v Ceníku zde na webových stránkách a to nejpozději do ÚT 31.1.2023 – po tomto […]

Vážení rodiče,

Zveřejněno autorem & v kategorii , .

dovolte pozdravit Vás v krásném čase blížícího se Štědrého dne, popřát Vám požehnané svátky vánoční a zdravím naplněný celý nový rok 2023!     Ing. Lenka Koudelková