Vážení rodiče,

Zveřejněno autorem & v kategorii .

vítejte v novém školním roce 2023/24 na zájmových kroužcích a sportovních oborech Klubu Junior :)

Prosím přečtěte si důležité INFORMACE níže:

  • Zájmové kroužky zahájily již 24. rok své činnosti realizovaným Zápisem – dodatečné přihlášení průběžně umožňujeme
  • Platbu na toto 1.pololetí zrealizujte dle Pokynů v CENÍKU zde na www.klubjunior.cz nejpozději do 30. září 2023! Po tomto datu již nebude mít Vaše dítě garantováno místo na výuce! (V případě nejasností neváhejte konzultovat na tlf.: 604273968).
  • Před vstupem na svůj první trénink u sportovních oborů JUDO, GYMNASTIKA/Gymnastická PŘÍPRAVKA odevzdá dítě trenérům v šatně u tělocvičny KJ podepsanýInformovaný souhlas rodiče“, který naleznete níže zde ke stažení.

!!! Bez tohoto listinného rodičem podepsaného Souhlasu nebude dítěti umožněn přístup na trénink, děkujeme za pochopení.

          V případě navazující výuky Vašeho dítěte z uplynulého školního roku se prosím přesvědčte, že lektoři i trenéři disponují Vaším aktuálním tlf.číslem i e-mailovou adresou pro potřeby Vašeho dítěte.

 

Vážení rodiče, přejeme Vám úspěšný a zdravý celý školní rok!

                                                                                               Ing. Lenka Koudelková a tým lektorů