Zveřejněno autorem & v kategorii .

                          Informovaný souhlas rodiče

 

Souhlasím, aby můj syn/ má dcera: ……………………………………………………………. se účastnil /-a

pravidelných tréninků Judo v Klubu Junior provozovaném městskou částí Praha-Libuš, do nichž jsou zapojeny a vyučovány techniky v postoji – Nage Waza, techniky na zemi –Katame Waza, pády Ukemi, boj v post a boj na zemi – Ne waza, Jime waza, páky – Kansetsu Waza. Součástí tréninků je rozcvička s rozehřátím formou pohybových her, zapojení prvků gymnastiky: kotouly, přemety, salta aj. a dále průběžné posilování s použitím nářadí. 

V Praze dne ……………………………                                                ………………………………………….

                                                                                                   podpis zákon.zástupce dítěte