Vážení rodiče, vážení přátelé,

Zveřejněno autorem & v kategorii .

Klub Junior jako pestré otevřené centrum nabízí již dvacátým čtvrtým rokem zájmové vzdělávání pro každý věk bez ohledu na míru talentu či dispozic pro nadcházející školní rok 2023/24 v těchto oborech:

AIKIDÓ/ANGLIČTINA/BAINŠÓMJÓ/FLÉTNA ZOBCOVÁ, PŘÍČNÁ/GYMNASTIKA,GYMNASTICKÁ PŘÍPRAVKA/JÓGA/JUDO/KONDIČNÍ CVIČENÍ/KYTARA KLASICKÁ, ELEKTRICKÁ/KLAVÍR/SÓLOVÝ ZPĚV/.

Dovolte pozvat Vás na Zápis do zájmových kroužků na nový školní rok v ÚTERÝ 12.září v 18 hodin na adrese klubu: ul. Na Okruhu  395/1, kde si můžete osobně pohovořit s lektory a domluvit i časový rozvrh docházky na vybrané obory!

Přijďte, těšíme se na Vás  :)

                                                                       Ing. Lenka Koudelková + tým lektorů a trenérů